Ropid si stěžoval na pomalé jízdy vlaků, dočkal se dalších. Hrozí odříkání spojů, tvrdí

Velká omezení  rychlosti na některých tratích v okolí Prahy, které navrhuje od roku 2019 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou

Velká omezení  rychlosti na některých tratích v okolí Prahy, které navrhuje od roku 2019 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsou neakceptovatelné pro dvě organizace, které provoz vlaků na těchto trasách velkém financují: Ropid a příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Právě přes tyto organizace jde do příměstské dopravy v Praze nejvíce peněz.

Ropid a IDSK chystají společný dopis, v kterém se chtějí ohradit proti plánům SŽDC zpomalit například vlaky mezi Prahou-Vysočany a Horními Počernicemi na třicet kilometrů v hodině nebo výrazně snížit rychlost na koridoru mezi Prahou a Kolínem.

Podle mluvčího Filipa Drápala jsou návrhy neakceptovatelné. Informace z Prohlášení o dráze pro rok 2019 podle něj přijali s velkým znepokojením nejen kvůli chystaným omezením. Nejen kvůli dopadům, které teprve nastanou. „Ale též v souvislosti s předchozími dopisy nejvyšších představitelů hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ve kterých bylo požadováno urychlené odstranění pomalých jízd zavedených na řadě tratí na území Středočeského kraje v předchozích měsících,“ řekl Drápal.

K jejich odstranění ale nedošlo, ale dá se očekávat naopak jejich nárůst „To by samozřejmě mělo vliv nejen do provozu samotné železniční dopravy, ale s ohledem na provázanost jednotlivých druhů dopravy do celého systému Pražské integrované dopravy,“ dodal Drápal.

Podle něj by došlo k prodloužení jízdních dob a tedy i zhoršení přesnosti vlaků, rozvázání přípojných vazeb, případně nutnosti navýšení turnusové potřeby vozidel a personálu. „Vedlo by to ke značnému zvýšení nákladů, pokud by toto navýšení šlo provést. V některých případech by však bylo takové opatření z důvodu nedostatku vhodných vozidel prakticky nerealizovatelné a nelze tedy vyloučit ani odříkání spojů,“ řekl Drápal. „Zavedení trvalých omezení rychlosti spojených se všemi výše uvedenými negativními vlivy pro objednatele železniční dopravy na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje je zcela neakceptovatelné. Z toho důvodu je v současné době připravována společná reakce na tento dokument ze strany organizátorů dopravy ROPID a IDSK,“ dodal Drápal.

SŽDC tvrdí, že ještě není jisté, zda pomalé jízdy skutečně zavede. „Jedná se o předpoklad, který nutně neznamená, že tam pomalá jízda bude skutečně zavedena,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Tagy IDSK pomalé jízdy ropid SŽDC
23 komentářů