Reorganizační plán JHMD nahněval Kraj Vysočina. Postrádá reflexi úpadku

JHMD, motorový vůz M27.003 (zvaný Ponorka, Nautilus či Hašišbedna). Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, motorový vůz M27.003 (zvaný Ponorka, Nautilus či Hašišbedna). Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nezbytným předpokladem jakéhokoliv smluvního vztahu je vzájemná důvěra smluvních stran, píše kraj soudu.

Do reorganizace Jindřichohradeckých místních drah (JHMD), které jsou od října 2022 v úpadku, se vmísil Kraj Vysočina. V podání na českobudějovický krajský soud kritizuje reorganizační plán, který koncem května předložil soudu ke schválení tým věřitele Jana Kysely.

Kraji se nelíbí především skutečnost, že reorganizační plán při hodnocení příčin úpadku přejímá rétoriku předchozího vedení JHMD Borise Čajánka. Dlouholetý šéf a většinový majitel JHMD vždy viděl hlavní zodpovědnost za neutěšenou finanční situaci firmy na straně Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Letité spory vedl především s Vysočinou, která údajně při objednávce dopravy na úzkokolejce nepokrývala firmě ani náklady. Kraj to vždy odmítal s tím, že přesně plní smlouvu.

Stejně jako Čajánek hovoří i reorganizační plán. „V rozporu s příslušnou legislativou … však Jihočeský kraj i Kraj Vysočina historicky od roku 2010 Dlužníkovi poskytovaly kompenzace prokazatelné ztráty, které však dlouhodobě nedosahovaly ani výše prokazatelných nákladů, a na straně Dlužníka tak docházelo ke generování ztráty,“ stojí v plánu, který ztrátu způsobenou kraji v letech 2010 až 2022 (včetně neuhrazených poplatků za používání dopravní cesty a odpisů za vozy M27) vyčísluje na 108 milionů korun.

To ovšem způsobilo poprask ve vedení Kraje Vysočina. „Nezbytnou podmínkou proveditelnosti reorganizace je objektivní analýza příčin, které vedly k úpadku dlužníka. Cílem této analýzy pak není omluvit jednání dlužníka, přenášet odpovědnost za úpadek na jiné subjekty ani zdůvodnit, že dlužník postupoval správně, ale na základě poznání příčin úpadku navrhnout opatření, která zajistí, aby tyto příčiny nadále na dlužníka nepůsobily a nezmařily i reorganizaci,“ napsal v reakci kraj soudu.

Podle Kraje Vysočina předkladatelé reorganizačního plánu takto nepostupují. Kraj odmítá, že by byl v postavení dlužníka vůči JHMD, naopak zdůrazňuje, že je mezi věřiteli.

Vysočina je přitom důležitou součástí reorganizačního plánu jako objednatel dopravy na trati do Obrataně.  „Nezbytným předpokladem jakéhokoliv smluvního vztahu navíc je vzájemná důvěra smluvních stran a oboustranná snaha smlouvu naplnit. Věřitel ad P8) (Kraj Vysočina, pozn. red.) nehodlá připustit opakování situace s dlužníkem, který valnou část sjednané doby účinnosti smluvního vztahu strávil snahou smluvní úpravu zpochybnit a vynutit si dodatečnou změnu podmínek ve svůj prospěch. Pokud předkladatel reorganizačního plánu takový přístup dlužníka akceptuje a tvrdí, že prakticky jedinou příčinou úpadku dlužníka byla skutečnost, že kraje takové snaze oponovaly, zpochybňuje tak zároveň i důvěryhodnost celého reorganizačního plánu a smluvní strany, která má provozovat drážní dopravu místo dlužníka. Věřitel ad P8) skutečně nemá zájem uzavřít smlouvu, kterou by se druhá strana necítila vázána, a některé formulace v reorganizačním plánu k takovým pochybnostem zakládají reálný důvod. Bude tedy třeba, aby si tuto skutečnost uvědomil i jeho předkladatel,“ stojí v přípisu kraje pro soud.

Celé podání Kraje Vysočina je zde.

Kraj klade „realistické zhodnocení příčin úpadku“ mezi čtyři základní podmínky, jejichž splnění je podle něj nezbytné pro úspěch reorganizace. Další jsou splnění technických parametrů a obstarání nezbytných povolení pro provoz drážní dopravy, zjištění reálného stavu majetku a závazků jako podklad pro stanovení parametrů reorganizace a zajištění „kooperace dalších subjektů, které mají být stranami budoucích smluvních vztahů“. Podle Vysočiny není zatím splněna žádná z těchto podmínek.

Předkladatelé reorganizačního plánu se nyní snaží získat od Drážního úřadu osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které je třeba pro obnovení provozu na úzkorozchodných tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně. Jako dopravce si oba kraje vybraly Gepard Express.

Kraj Vysočina uzavírá, že s navrhovanou reorganizací vyjádří souhlas až po splnění všech zmíněných podmínek.

Navrhovanou reorganizaci deník Zdopravy.cz popisoval mimo jiné v článku Úzkokolejky jako embéčko, na tahu je Drážní úřad. Investor mluví o 85 milionech a rozhovoru s Janem Kyselou Nechci vidět, jak se vytrhávají koleje, říká záchranář JHMD. Seriál článků o JHMD v nesnázích je pod tagem insolvence JHMD.

Tagy insolvence JHMD JHMD Kraj Vysočina
76 komentářů