Rakušané schválili investice 2,4 miliardy eur do vídeňské železniční sítě

Stadler Kiss pro ÖBB. Foto: ÖBBStadler Kiss pro ÖBB. Foto: ÖBB

Za středobod programu označili signatáři modernizaci a digitalizaci páteřní severo-jižní S-Bahn mezi Floridsdorfem a Meidlingem.

Rakouské ministerstvo pro klima (a dopravu), spolkové dráhy (ÖBB) a město Vídeň se dohodly na investičním balíčku pro další vylepšení železniční sítě ve Vídni a okolí. Objem investic má do roku 2034 dosáhnout 2,4 miliardy eur (cca 59 miliard Kč).

Za středobod programu označili signatáři modernizaci a digitalizaci páteřní severo-jižní S-Bahn mezi Floridsdorfem a Meidlingem. Trať se do roku 2027 dočká například delších nástupišť a dalších úprav, které zvýší kapacitu ze 700 na 900 delších vlaků denně. Nový zabezpečovací systém má umožnit interval 2,5 minuty. „Digitalizovaná S-Bahn umožní kratší a přesnější intervaly na způsob metra,“ uvedl šéf ÖBB Andreas Matthä.

K dalším pilířům plánu patří zkapacitnění úseku na jižní železniční „výpadovce“ mezi Meidlingem a Mödlingem na čtyři koleje, což má vést k navýšení kapacity pro příměstské a dálkové vlaky. Vznikne mimo jiné nová zastávka Benyastraße. Pottendorfská trať, která je alternativní spojnicí mezi Vídní a Vídeňským Novým Městem, má na posledním jednokolejném úseku v oblasti Meidlingu dostat druhou kolej.

Plány na vylepšení vídeňské železnice. Pramen: ÖBB

Plány na vylepšení vídeňské železnice. Pramen: ÖBB

Na ose západ-východ je v plánu vylepšení nádraží Hütteldorf se zdvojkolejněním mezi Hütteldorfem a Penzingem, kde vznikne nová zastávka Baumgarten. Na příměstské lince bude v budoucnu možné zvýšit frekvenci na 7,5 minuty.

S plány na vylepšení železniční infrastruktury souvisí i nákup desítek nových patrových vlaků od Stadleru, vyjet by měly v roce 2026.

„Ve Vídni už máme příkladný modal split 74:26, což znamená, že téměř tři čtvrtiny vídeňské populace jezdí veřejnou dopravou, na kole nebo chodí pěšky. A tento podíl chceme do budoucna výrazně zvýšit. Neustále proto investujeme do rozšiřování možností veřejné dopravy, přičemž základním předpokladem je zatraktivnění železnice,“ uvedl starosta Vídně Michael Ludwig.

Tagy ÖBB Rakousko Vídeň
50 komentářů