První výsledky pocitové mapy: V Praze chtějí lidé od VRT i zeleň, stezky či pozorovatelny vlaků

Vysokorychlostní železnice přináší kromě obav i seznamy někdy netradičních požadavků.

Správa železnic (SŽ) vyhodnotila tzv. pocitovou mapu. Jde o on-line portál, kterým se veřejnost zapojila do prvotních příprav projektu Vysokorychlostní trati (VRT) Praha. Do mapy zaneslo 668 uživatelů celkem 2 055 podnětů. Sběr probíhal v období od 4. prosince do konce ledna.

Podněty se zohlední při vytváření urbanistické studie a návrhu železničních tratí. Podle Správy železnic jde o nový přístup k projektování VRT, sloužit má lepšímu pochopení potřeb místních obyvatel. Teprve pak se pustí do práce projektanti.

Většina vložených podnětů směřuje na ochranu současných hodnotných míst, zhruba třetina pak upozorňuje na problémy v území. S podněty teď podle SŽ pracují urbanisté, kteří je vkládají do koncepce území, kudy nová trať prochází.

Z celkových 2 055 zadaných bodů je 1 505 příspěvků doprovázeno i textovým komentářem. Nejčastější klíčová slova příspěvků jsou: voda, zeleň, park, procházky, cyklostezka, bariéra, hluk.

Francouzi radí projektantům s novým pražským nádražím. Plány na VRT ukazuje minivýstava

Plány na VRT Praha, ale i na další chystaná rychlá spojení, si lidé mohou prohlédnout u nové železniční zastávky Zahradní Město, kde SŽ instalovala malou výstavu. Na osmi panelech je prezentováno schéma tratí, data a podklady pro projektanty a harmonogram nejbližších dalších fází projektu.

Prezentace se zaměřuje právě na vedení VRT Praha, jelikož jedna z jejích větví bude těmito místy procházet.

Mapa VRT Běchovice - Vršovice. Pramen: Správa železnicVýstavka o budoucnosti VRT tratí u stanice Praha - Zahradní Město. Foto: Zdopravy.cz, Jan NevyhoštěnýVýstavka o budoucnosti VRT tratí u stanice Praha - Zahradní Město. Foto: Zdopravy.cz, Jan Nevyhoštěný

V rámci analýzy pražské pocitové mapy pak rozdělila SŽ dvě větve chystaných železničních tratí do pěti oblastí. Ke každé z nich zveřejnila následující nejčastější připomínky.

Praha 10

Na Praze 10 se většina příspěvků týká chystané Drážní promenády. Ta by měla přinést vznik nových propojení pro chodce a cyklisty i celkovou revitalizaci zanedbaných ploch.

Lidem na plánech vadí problematická propojení přes kolejiště a upozaďování cyklistů či pěších v místech, kde se stýkají s automobilovou dopravou. Zmiňují také nedostatek zeleně a obecně ploch pro rekreační využití. Zastávkám Praha-Eden a Praha-Zahradní Město je vytýkána horší dostupnost z blízkého okolí, provedení nástupišť a přestupů na MHD.

Obecně také lidé na Bohdalci a Slatinách volají po zachování genia loci pozapomenutých míst.

Velkolepá Drážní promenáda se začíná soutěžit. Hledá se však nízkonákladové řešení

Praha 15

Příspěvky namířené do Prahy 15 zdůrazňují unikátní charakter mokřadu Triangl. Zatímco pro některé uživatele je prioritou zachování „divokého“ charakteru mokřadu, jiní požadují jeho lepší zpřístupnění a vyřešení problému s bezdomovci.

Přilehlý les Záštěpí by se měl více otevřít rekreaci, lidem se nelíbí nevhodný povrch cyklistických tras. Okolí Průmyslové a Rabakovské ulice je dokonce bráno jako „nehostinné pro chodce i cyklisty“.

Lidé volají o souvislé páteřní cyklostezce od západu na východ Prahy 15 paralelně s vysokorychlostní tratí. Nelíbí se jim okolí nádraží Praha-Hostivař a hlavně bariérová lávka přes koleje.

Dolní Měcholupy a Dubeč

V Dolních Měcholupech a Dubči se lidé obávají o budoucnost přírodní lokality Slatina. Plánovaná trať podle nich způsobí bariéru mezi zástavbou Měcholup a novým sídlištěm Malý Háj. Bojí se, že železnice ovlivní vznik obchvatu či parku.

Lidé chtějí nová hřiště, cvičiště pro psy, odstranění brownfieldu betonárky či zřízení vycházkové trasy kolem nádrže Slatina. Poukazováno je na obtížnou dostupnost Slatiny z Dubče pro chodce a cyklisty, vysokou intenzitu provozu na úzkých komunikacích bez chodníků nebo pro pěší nedostatečně zabezpečenou Kutnohorskou ulici.

Dolní Počernice a Kyje

V Dolních Počernicích se opakují návrhy na novou vlakovou zastávku Hostavice, přesunutí zastávky Praha-Dolní Počernice blíže k centru zástavby nebo zlepšení dostupnosti železniční zastávky z blízké Jahodnice.

Lidem chybí podchod pro pěší a cyklisty u hráze Počernického rybníka, upozorňují na stav podjezdů v ulici Národních hrdinů a v Pilské ulici i na provedení stávajících podchodů v železničních zastávkách.

V Kyjích je stěžejním tématem vazba vlakové zastávky na nedaleký most v Broumarské ulici. Náměty směřují také na technické zlepšení míst, kde lze překonat těleso dráhy pro chodce a cyklisty. Občané chtějí být také lépe chráněni proti hluku z železnice.

Praha 9

Na Praze 9 by místní uvítali lepší stezky v lokalitě Tábor nebo ochranu parku Smetanka a meandrů Rokytky v lokalitě Mezitraťová. Panují zde obavy ze znehodnocení místa jak stavbou VRT Praha, tak i paralelního Libeňského přesmyku.

Obecně chtějí lidé lepší podmínky pro cyklisty a méně parkování. Zaujmou také náměty na vyhlídková místa k pozorování vlaků. V Libni občané poukazují na nepřívětivé prostředí železniční stanice a značné množství bariér pro pohyb chodců a cyklistů.

Nové nádraží a kratší intervaly

Na pražské VRT trati vznikne v rámci jižní větve i nové odstavné nádraží Strašnice. Na rozhraní čtvrtí Na Slatinách a Vršovice na něm bude vybudováno zázemí pro vysokorychlostní vlaky.

O přípravě VRT sítě rozhodla vláda už v květnu 2017, samotná výstavba se však zatím příliš nepřiblížila. VRT uvolní kapacitu současných tratí, takže bude možné zkrátit intervaly příměstských vlaků třeba až na hodnoty, na které jsou lidé zvyklí z metra.

Tagy Pocitová mapa praha Praha 10 Praha 15 Praha 9 Správa železnic VRT Praha
38 komentářů