První krok k nákupu nových tramvají pro Prahu. DPP vypsal předběžné tržní konzultace

DPP chce využít pro nákup dotace z Národního plánu obnovy.

Sedmnáct let od vypsání poslední soutěže na nové tramvaje začíná Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravovat tendr na nová kolejová vozidla. Vyhlásil předběžné tržní konzultace, ve kterých oslovil devět největších výrobců. Na základně konzultací pak bude tvořit zadávací dokumentaci. Kompletní znění je na profilu zadavatele.

DPP zatím neuvádí, kolik tramvají chce koupit. V prosinci v podcastu Cesty Zdopravy uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr, že hlavní město bude potřebovat 186 nových tramvají. Důvodem není jen výměna starších typů, ale i velké rozšiřování sítě tramvajových tratí.

V konzultacích řeší DPP více než padesát otázek z technické, provozní a ekonomické oblasti. Konzultace mají i ukázat, zda existuje společnost, která vyrobí tramvaj přesně podle požadavků DPP pro provoz v Praze. V rámci této konfigurace DPP z důvodu snížení provozních nákladů požaduje například vozidla s elektromechanickými brzdami místo běžně dodávaných hydraulických.

Technici DPP kromě toho vyspecifikovali další konstrukční celky, které mají zlepšit chodové podmínky vozidla a snížit provozní náklady zejména s ohledem na snížení spotřeby elektřiny, opotřebení kol a kolejnic. Součástí konfigurace vozidla je také zvyšování komfortu pro cestující. Nové tramvaje by měly být nízkopodlažní, měly by mít např. celovozovou klimatizaci a další vybavení. Jde o podmínky, které vznikly na základě zkušeností z provozu.

Osloveno devět výrobců

„Před vypsáním veřejné zakázky musíme vědět, jestli na trhu existuje firma, která splní naše extrémně náročné technické požadavky a zároveň poskytne vysoký komfort pro cestující i okolí. Poslední nové tramvaje se do Prahy objednávaly v roce 2005. Potřebujeme nové vozy pro tramvajové tratě, které jsme začali stavět, nebo brzy začneme,“ řekl Scheinherr.

Podle člena představenstva a technického ředitele DPP – Povrch Jana Šurovského budou DPP zajímat i prvky aktivní a pasivní bezpečnosti nebo náklady na servisní intervaly. „Předběžné tržní konzultace by nám v neposledním řadě měly také ukázat, jaký počet tramvají z rámcové smlouvy je nejefektivnější ve vztahu k jednotkové ceně nakoupit právě s ohledem na budoucí rozvoj tramvajové sítě v Praze,“ dodal Šurovský.

DPP v rámci předběžných tržních konzultací aktivně osloví všechny přední výrobce tramvají a současně dotazy zveřejní i pro ostatní možné výrobce kolejových vozidel. Mezi aktivně oslovenými jsou v abecedním pořadí společnosti Alstom, CAF, Hyundai Rotem, Modertrans, Pesa, Pragoimex, Siemens, Stadler a Škoda Transportation.

DPP předpokládá, že předběžné tržní konzultace poběží zhruba měsíc. DPP po jejich skončení zpracuje obdržené odpovědi a připraví na jejich základě zadávací dokumentaci pro samotnou veřejnou zakázku na nákup nových tramvají. Její vyhlášení DPP předpokládá letos v létě. Při nákupu nových tramvají se DPP bude ucházet o dotaci ve výši 1,2 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

 

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp nové tramvaje pro Prahu
105 komentářů