Proti obnově tramvajové trati v Brně brojí místní domkáři, MŽP je odmítlo

Líšeň - křížení Drčkova Vizualizace DPMBLíšeň - křížení Drčkova Vizualizace DPMB

Příprava obnovy brněnské tramvajové tratě v úseku Stránská skála – Líšeň není bezkonfliktní. Proti navrhované podobě tratě protestují obyvatelé nedaleké

Příprava obnovy brněnské tramvajové tratě v úseku Stránská skála – Líšeň není bezkonfliktní. Proti navrhované podobě tratě protestují obyvatelé nedaleké ulice Holzova, kterým má tramvaj jezdit za zahradami. Jejich zapsaný spolek Holzova-Líšeň se obrátil na ministerstvo životního prostředí, aby zvrátil rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu; ten na podzim rozhodl, že projekt nemusí projít zdlouhavým procesem EIA, neboť nemá významný vliv na životní prostředí.

„Spolek se závěry zjišťovacího řízení nesouhlasil a požadoval další posuzování záměru v procesu EIA, důvodem bylo zejména hlukové zatížení území,“ uvedla mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Ministerstvo ale rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo, podle něj bylo správné a řádně odůvodněné. Jarní termín zahájení prací se ale už jeví jako iluzorní. „Chtěli bychom ale začít stavět ještě letos,“ řekl šéf Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Trať do Líšně, konečná v areálu muzea. Vizualizace DPMB

Trať do Líšně, konečná v areálu muzea.
Vizualizace DPMB

Více než tři kilometry dlouhá trať se má dočkat znovuzrození po padesáti letech od ukončení pravidelného provozu. Při rekonstrukci bude provedena výměna tramvajového svršku, sanace tramvajového spodku, výstavba trakčního vedení a trakční napájecí stanice a výstavba tramvajových zastávek. Celkem se počítá s náklady ve výši zhruba 400 milionů, z toho by měly 300 milionů zaplatit fondy Evropské unie. Jde o vůbec první obnovu kdysi opuštěné tratě v Brně.

Výhoda projektu spočívá především v tom, že se zachovalo drážní těleso a nebude se tak stavět na zelené louce. Místnímu spolku se to ale nelíbí. Argumentuje tím, že obnovení tramvajové tratě uzavře obyvatele v obklíčení dopravou a zásadně ovlivní pohodu bydlení. „Dle našeho názoru nebyly dostatečně zkoumány a vyhodnoceny alternativní varianty vedení tratě,“ napsal předseda spolku Michal Šťourač už v září krajskému úřadu.

Tagy brno EIA Holzova Líšeň tramvaje
18 komentářů