Proměnu koridoru z Říkovic do Hranic na střídavý proud naprojektuje Sudop Brno

Instalace nové kolejové spojky ve stanici Prosenice. Pramen: Správa železnicInstalace nové kolejové spojky ve stanici Prosenice. Pramen: Správa železnic

K přepínání bude nejprve docházet na Moravě.

Správa železnic vybrala projektanta, který připraví konverzi dalšího úseku na střídavou napájecí soustavu. Zakázku na projektovou přípravu úseku Říkovice – Hranice na Moravě získala společnost Sudop Brno.

Vyplývá to z údajů v registru smluv. Správa železnic za projekt zaplatí 38,5 milionu korun, odhadovaná cena byla 43 milionů korun.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda již uvedl, že postup konverze je plánován ve směru od Přerova (2026) a od Jablunkova (2032) až po ostravský uzel (2036). V případě Čech má začít přepínání od Děčína (2026) a od Kadaně-Prunéřova (2028) až po Vraňany (2035). Na další oblasti (Olomoucko/Českotřebovsko a Nymbursko/Královéhradecko/Pardubicko) probíhá zpracování studie proveditelnosti, pro oblast Prahy a středních Čech se připravuje soutěž.

Nad rámec oblastních přepínacích studií se paralelně řeší samostatné projekty vybraných úseků tratí,“ dodal Gavenda. Kromě pilotního úseku Nedakonice – Říkovice, který je dokončen, půjde o konverzi od státní hranice SR (Střelná) po Vsetín s předpokladem realizace 2025–2026.

Efektivnější a úspornější

I když při přepínání nedochází ke změně trasy, Správa železnic chce dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Některé stavební objekty musejí být umístěny a projednány z hlediska stavebního zákona,“ vysvětlil Gavenda.

Správa železnic již dříve rozhodla o postupném sjednocení trakčních napájecích soustav na střídavý proud.  Náklady na kompletní přechod jsou odhadovány na 79 miliard korun. Podle dříve schválené studie se provoz na střídavé trakci vyplatí, protože je efektivnější a snižuje ztráty energie.

V Česku jsou dosud dvě hlavní napájecí soustavy – stejnosměrná 3 000 V a střídavá 25 kV, 50 Hz. Na stejnosměrnou trakci se jezdí zjednodušeně řečeno v severní části země, na střídavou v jižní. Stejnosměrné napětí tvoří více než polovinu elektrifikovaných tratí, ale výkonově jde o důležitější tratě, například hlavní koridor z Prahy do Ostravy.

Tagy konverze trakčních soustav Říkovice - Hranice Správa železnic Sudop Brno
49 komentářů