cargo

Prodloužení Baťova kanálu na sever: Stát zahájil další posouzení jezu Bělov

Přístav Veselí nad Moravou. Pramen: ŘVCPřístav Veselí nad Moravou. Pramen: ŘVC

Stát nechává znovu posoudit prodloužení Baťova kanálu severním směrem do Kroměříže.

Ředitelství vodních cest se snaží rozlousknout patovou situaci, která nastala u plánů na prodloužení Baťova kanálu (po řece Moravě) na sever do Kroměříže. Konkrétně jde o výstavbu nového zdymadla u jezu Bělov, u kterého státní investor zahájil už druhý proces posouzení vlivu na okolí (EIA).

Zatím bylo zahájeno jen zjišťovací řízení, které určí, zda projekt projde znovu podrobným procesem EIA. Pat, který trvá roky, spočívá v tom, že v prvním procesu EIA byl vydán souhlas se závaznou podmínkou „zajištění migrační prostupnosti Širokého potoka“. Ten ústí do řeky Moravy u jezu.

„Tato podmínka je ale věcně neproveditelná,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Podle ŘVC je Široký potok jen vyschlou polní strouhou, která v úseku k řece vede v potrubí. Voda v něm teče jen při deštích. Léta se prý neúspěšně hledalo administrativní řešení této podmínky, až ŘVC zvolilo variantu s novým posouzením EIA. „Ukázalo se, že tuto podmínku nelze legálně překonat a jedinou cestou je nová EIA, která bude v sobě mít všechny relevantní podmínky z původního procesu,“ dodal mluvčí.

Stavba zdymadla do samotného jezu nezasáhne, komora vznikne vedle něj, čímž dojde k rozšíření řeky. Podobný postup zvolilo ŘVC například u vltavského zdymadla České Vrbné. Široký potok pak má být zaústěn do dolní rejdy plavební komory. Toto řešení je podle Bukovského možné právě proto, že v potoce není voda, takže proud neohrozí bezpečnost lodí.

Závěr procesu EIA musí investor doložit stavebnímu úřadu, aby mohl dokončit územní řízení. Se zahájením stavby se počítá na rok 2022, hotovo má být o tři roky později. Předpokládané náklady činí 292 milionů. „Pokud bude vydáno v prvním pololetí 2021 pravomocné územní rozhodnutí, tak jsou tyto termíny reálné,“ doplnil Bukovský.

Baťův kanál se zjednodušeně nazývá vodní cesta, která dnes vede z přístavu Skalica do Otrokovic (k jezu Bělov). Úsek měří necelých 54 kilometrů, jeho delší část vede po řece Moravě, 25 kilometrů připadá na uměle vybudovaný kanál.

Vedle prodloužení na severu do Kroměříže se chystá i prodloužení cesty na jihu do Hodonína. Od Hodonína do Kroměříže pak má vodní cesta měřit 76 kilometrů. Prodloužení se zdůvodňuje zvýšením turistického potenciálu.

Tagy Baťův kanál jez Bělov Kroměříž Ředitelství vodních cest
30 komentářů