LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Po Baťově kanále do Hodonína v roce 2023. Stavba začne v prosinci

Baťův kanál. Autor: Tomáš Kolařík – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550563Baťův kanál. Autor: Tomáš Kolařík – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550563

Stát chce dovést lodě z Baťova kanálu až do Hodonína. Splavní říčku Radějovku a postaví zdymadlo.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) začne ještě letos práce na prodloužení Baťova kanálu jižním směrem. Baťův kanál dnes fakticky představuje „slepou ulici“, která na jihu končí v přístavu Skalica. ŘVC proto pod přístavem vystaví zdymadlo a splavní zhruba sedm set metrů říčky Radějovky až k řece Moravě. Tím se celá cesta prodlouží o několik kilometrů až do Hodonína. Stavba má začít v prosinci.

„Právě jsme těsně před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dokončuje se poslední stavební řízení na vlastní plavební komoru,“ sdělil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Od slovenské strany už ŘVC povolení má, stejně tak i pro úpravu mostů přes kanál. Celkové předpokládané náklady jsou 234 milionů korun. „Stavba by měla být zprovozněna v roce 2023,“ dodal Bukovský.

Úprava koryta Radějovky bude spočívat v jeho prohloubení na jednotnou hloubku 1,5 metru. Koryto bude dále upraveno na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 6 metrů. Rozšíření bude provedeno symetricky podél stávající osy toku, která tvoří státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V místě zaústění Radějovky do Moravy bude koryto rozšířeno ze 6 na 16 metrů, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný nájezd lodí z řeky do kanálu. Stát si od napojení Hodonína na kanál slibuje zvýšení turistického potenciálu celé oblasti.

Jižní část Baťova kanálu s vyznačeným úsekem určeným ke splavnění. Pramen: ŘVC ČRBudoucí podoba jezu Rohatec s novým zdymadlem na Radějovce. Pramen: ŘVC ČRDnešní podoba jezu Rohatec na Radějovce. Pramen: ŘVC ČR

Baťovým kanálem se zjednodušeně nazývá vodní cesta z přístavu Skalica do Otrokovic (jez Bělov). Cesta měří necelých 54 kilometrů, její delší část vede po řece Moravě, 25 kilometrů připadá na uměle vybudovaný kanál. Kromě prodloužení jižním směrem se chystá i prodloužení na sever do Kroměříže. ŘVC chce umožnit lodím plavbu i nad jez Bělov. Dostalo se ale do patové situace s dokumentací EIA, takže celý proces posuzování vlivu stavby nového zdymadla na okolí začíná znovu. Podrobnosti přinese deník Zdopravy.cz v příštích dnech.

Tagy Baťův kanál ŘVC seznam
29 komentářů