Proč už pražské tramvaje necinkají při rozjezdu? Chodci prý získali rezistenci

Simulace střetu tramvaje s chodcem. Autor: Ondřej KubalaSimulace střetu tramvaje s chodcem. Autor: Ondřej Kubala

Pražský dopravní podnik s BESIPem a dalšími partnery spustil kampaň „Neskákej mi pod kola!“, která má upozorňovat chodce na nebezpečí

Pražský dopravní podnik s BESIPem a dalšími partnery spustil kampaň „Neskákej mi pod kola!“, která má upozorňovat chodce na nebezpečí srážky s tramvají. Těch v posledních letech přibývá, loni se takových nehod v Praze událo 104, o život při nich přišlo rekordních osm lidí.

Čtenáři v diskusích přitom upozorňují na skutečnost, že tramvaje v Praze donedávna při každém rozjezdu v zastávce cinkaly a chodce tak varovaly. Povinnost použít výstražný zvonec při odjezdu ze zastávky byla zrušena s novelizací provozního předpisu k 1. dubnu 2012. V jiných městech ale stále platí. Podle Drážního úřadu to žádný zákon neupravuje, jde o rozhodnutí dopravce či provozovatele dráhy. Deník Zdopravy.cz požádal o vysvětlení mluvčí DPP Anetu Řehkovou, jejíž odpověď přináší v plném znění:

Znamení zvoncem před rozjezdem vlaku (tramvaje) bylo dříve skutečně povinností, novelizací provozního předpisu byla tato povinnost před lety zrušena. Neustálým zvoněním se snižovala pozornost chodců, jinými slovy: množství zvonění vyvolalo jejich rezistentní chování, chodci nevnímali a při nouzovém zvonění nereagovali. Cílem bylo snížit počet zvonění, které tuto rezistenci vyvolávalo.

Řidič je ovšem povinen mít před rozjezdem vlaku přehled o prostoru před vlakem a podél nástupního ostrůvku. Pohledem do zpětných zrcátek se přesvědčuje o volném prostoru podél vlaku. Nic mu rovněž nebrání návěst zvoncem použít, a to zejména tehdy, hrozilo-li by nebezpečí pro přecházející chodce především na velmi frekventovaných zastávkách v centru.

Ze statistiky mimořádných událostí vyplývá, že absence povinnosti použít návěst zvoncem před rozjezdem vlaku nezpůsobila v tomto případě žádný nárůst mimořádných událostí.

Důvodem počtu střetů chodců s tramvajemi je nekázeň a nepozornost chodců při samotné jízdě tramvaje prakticky v jakémkoli místě (náhlé vkročení do jízdní dráhy tramvaje, chůze na červenou apod.). Velmi vysoké procento při těchto střetech jde rovněž na vrub používání sluchátek, mobilních telefonů a obecně snížení pozornosti chodců.

V tuto chvíli tedy není žádný důvod opětovně zavést povinnost používat návěst zvoncem před rozjezdem vlaku.

[yop_poll id=“18″]

 

Srážky tramvaje s chodcem v Praze

ROK SRÁŽKY ÚMRTÍ
2013 82 6
2014 90 4
2015 99 4
2016 75 2
2017 111 3
2018 104 8

Pramen: BESIP (statistika zahrnuje pouze úmrtí do 24 hodin po nehodě)

Tagy dpp praha zvonění tramvají
32 komentářů