Přístavba Negrelliho viaduktu nebo tunel pod řekou. SŽ řeší nové napojení tratě od Kladna na centrum

Negrelliho viadukt, protokolární vlak složený z drezín. Pramen: Twitter Jiřího SvobodyNegrelliho viadukt, protokolární vlak složený z drezín. Pramen: Twitter Jiřího Svobody

Trať by od viaduktu mířila do nové podzemní stanice u hlavního nádraží, jejíž místo dosud není přesně určeno.

Správa železnic (SŽ) a její partneři jsou po roce a půl v poločase zpracování studie proveditelnosti, ze které vzejde nová podoba pražského železničního uzlu. Jednou z otázek, kterou studie řeší, je způsob napojení tratě od Kladna na centrum Prahy rovněž i mimo Masarykovo nádraží. Řešení přitom nebude jednoduché, uvedli na středečním semináři zástupci Správy železnic.

V úvahu fakticky připadají dvě řešení. Pracuje se především s možností přístavby k Negrelliho viaduktu, jehož jižní část by se místo současného rozdvojení (směr Masarykovo nádraží a směr Karlín) v budoucnu větvila do tří směrů. Nově by přibyla rovná větev ve směru k hlavnímu nádraží, která by se v blízkosti autobusového nádraží nořila do hloubeného tunelu. Ten by se těsně vešel i mezi pilíře Nového spojení. V místě dnešní čerpací stanice na Florenci by pak mohla vzniknout zastávka, což je představa města Prahy.

Trať by mířila do nové podzemní stanice u hlavního nádraží (nebo pod ním), jejíž místo dosud není přesně určeno. Pracuje se předběžně se čtyřmi lokalitami, pracovně se stanici už léta říká Opera. Zároveň by bylo třeba mírně zdvihnout trať z Masarykova nádraží ve směru na Karlín. Správa železnic má nicméně obavy, že plány může zhatit památková ochrana Negrelliho viaduktu, nejistota panuje také kolem jeho kapacity. Jako s alternativní vizí se proto pracuje i s dvoukolejným tunelem, která by v
blízkosti Negrelliho viaduktu podcházel Vltavu. „Negrelliho viadukt nebude snadné zkapacitnit, proto pracujeme i s touto vizí,“ uvedl Martin Vaněk ze Správy železnic, který má studii proveditelnosti železničního uzlu Praha na starost.

Budoucí podoba pražského uzlu vzejde z dokončené studie koncem roku 2023. Podle autorů je už dnes nicméně jasné, že řešením bude zanoření některých tratí pod zem, a to v podobě rozsáhlých tunelových staveb napříč centrem. Odhadovaná doba výstavby je předběžně mezi lety 2035 až 2050. Deník Zdopravy.cz se k celkové koncepci pražského uzlu vrátí v příštích dnech.

Na studii pracují společnosti Mott MacDonald, Afry, Ekola a německá pobočka švýcarské společnosti SMA. Po schválení studie bude následovat další příprava série staveb. „Praha je neskutečně složitá z hlediska zájmů mnoha investorů. Co si dnes železnice nepohlídá, o to dříve či později přijde,“
doplnil Vaněk.

Tagy Negrelliho viadukt Správa železnic Železniční uzel Praha ŽUP
80 komentářů