Příprava vysokorychlostní trati z Prosenic do Ostravy podražila, Správa železnic si objednala další práce

Vizualizace vysokorychlostní trati. Foto: Afry CZVizualizace vysokorychlostní trati. Foto: Afry CZ

Zdražení je způsobeno hlavně zapracováním požadavků obcí.

Správa železnic si připlatí za projektovou přípravu vysokorychlostní trati nazvané jako Moravská Brána. Ta má spojit Prosenice s Ostravou. V posledních týdnech SŽ se zhotoviteli dokumentace pro územní rozhodnutí podepsala dodatky na zvýšení ceny pro úseky z Prosenic do Hranic i z Hranic do Ostravy.

Vyplývá to z údajů v registru smluv. Podle dat v dodatcích ke smlouvám se zvýší cena u obou zakázek v součtu o více než 16 milionů korun.

Dříve uzavřela Správa železnic dodatek ke smlouvě na druhou část z Hranic do Ostravy, kterou za původně 241 milionů korun zpracovává sdružení Moravia Consult, Metroprojekt a Sudop Brno. Navýšení ceny je o 8,139 milionu korun. Podle dodatku jde o změnu kvůli rozšíření předmětu zakázky o dodatečné požadavky, které vyplynuly z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování dokumentace.

Jde o posouzení variantního řešení v Jistebníku na základě požadavku obce. „Je potřeba vypracovat varianty projektového řešení tak, aby došlo k náležitému rozhodnutí o výběru jeho optimálního řešení,“ vysvětluje Správa železnic v dodatku. Nově dojde i ke zpracování vizualizace za účelem srozumitelné prezentace návrhu projektu pro laickou veřejnost. Rovněž má být proveden přírodovědný průzkum a posouzeno variantní řešení zaústění do stanice Ostrava-Svinov.

Druhý dodatek se týká smlouvy se společnostmi AFRY CZ a Sagasta pro úsek Prosenice – Hranice. Z původních 139,5 milionu korun po dodatku stoupla o 8,3 milionu korun.

Proměna nádraží v Hranicích

K navýšení dojde například kvůli zpracování hmotové koncepce přednádražního prostoru v Hranicích. Jde rovněž o výsledek jednání s městem. „Vyvstala potřeba vypracovat hmotovou koncepci řešení přednádražního prostoru ŽST Hranice na Moravě, jakožto nezbytného podkladu pro navazující architektonickou soutěž přestupního dopravního terminálu města Hranice. Objednatel rozhodl, že na základě požadavků města Hranice na propojení vlakového a autobusového terminálu je nutné vypracovat tuto studii, která bude řešit celé území komplexně v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ŽST Hranice na Moravě,“ uvádí se v textu.

Požadavek samospráv se projevil i ve zpracování technicko-ekonomického posouzení variantního řešení sjezdů z vysokorychlostní trati v úseku Drahotuše – Hranice na Moravě a snahu o prověření ekonomičtějšího návrhu řešení. Dodatek řeší i doměření Hranických viaduktů pro stavebně-technický průzkum. Má dojít také ke zpracování návrhu střediska údržby u Lipníku nad Bečvou.

Vysokorychlostní trať Moravská brána má být postavena na maximální rychlost 320 km/h, minimální 200 km/h. Součástí budou i dva tunely: jeden půlkilometrový u Lipníku nad Bečvou, druhý u Slavíče o délce 800 metrů. Nový úsek bude jen pro osobní dopravu, čímž se uleví přetíženému koridoru. Bude kompletně oplocen. Opravou by měly projít i viadukty u Hranic.

Správa železnic už jedná s obcemi a městy o samotné stavbě. „S návštěvou obcí jsme začali ve výrazném předstihu, tedy v době, kdy byl k dispozici pouze základní návrh tratě ze studie proveditelnosti. Nyní postupujeme do další fáze, kdy můžeme diskutovat o konkrétních opatřeních na ochranu obyvatel nebo životního prostředí,“ dodal v dubnu ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík. Náklady jsou zatím odhadovány na 60–80 miliard korun. Stavba by mohla začít kolem roku 2026.

Tagy AFRY CZ Metroprojekt Moravia Consult Sagasta Správa železnic Sudop Brno VRT VRT Moravská Brána vysokorychlostní tratě v ČR
74 komentářů