D55 jako důkaz. Za zpoždění dálnic si může ŘSD samo, tvrdí Děti Země

Stavba D11 u Hradce Králové. Foto: ŘSDStavba D11 u Hradce Králové. Foto: ŘSD

(aktualizováno 30.1. 9:45 o vyjádření ŘSD) Děti Země se ohradily proti tvrzení politiků i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že

(aktualizováno 30.1. 9:45 o vyjádření ŘSD) Děti Země se ohradily proti tvrzení politiků i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že kvůli různým spolkům a jiným účastníkům řízení trvá příprava dálnic v Česku příliš dlouho. Jako důkaz použily dálnici D55 v úseku Bzenec – Bzenec přívoz. ŘSD kritiku odmítá.

Podle Dětí Země jen územní řízení pro tuto dálnici trvá přes jedenáct let. Důvodem je skutečnost, že ŘSD opakovaně podává žádosti o územní rozhodnutí, které nejsou úplné. ŘSD zastupuje v řízení společnost HBH Projekt, projekční společnost slíbila vyjádření příští týden. Stanovisko ŘSD je níže.

O dalším prodloužení rozhodl městský úřad v Bzenci v lednu letošního roku, rozhodnutí je k dispozici zde.

Územní řízení probíhá jedenáct a půl roku. Městský úřad Bzenec ho z důvodu neúplné žádosti již dvanáctkrát přerušilo, nyní v lednu 2020 do června 2021. ŘSD tedy stále není schopné žádost z června 2008 řádně doplnit,“ konstatoval Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle něj kvalita žádosti obvykle ovlivňuje délku řízení až z 50 %, ze 40 % je to úřad. „U této dálnice je to dokonce ze 100 %,“ uvedl Patrik. Tvrdí, že by měl městský úřad potřetí žádosti řízení zcela zastavit.

Perlou v jednom z rozhodnutí bzeneckého úřadu je pak prodloužení do neexistujícího dne, a to 31. června.

D55, úsek Bzenec - Bzenec přívoz. Foto: ŘSD

D55, úsek Bzenec – Bzenec přívoz. Foto: ŘSD

ŘSD podle informací na svých stránkách počítá se zahájením stavby tříkilometrového úseku nejdříve v roce 2028. „Aktuálně se řeší nesoulad mezi stanoviskem EIA (varianta čtyřpruh) a technicko-ekonomickou studií (varianta dvoupruh). Probíhá příprava ke zpracování aktualizace DÚR a řeší se průchod CHKO,“ uvádí ŘSD.

Politici si dlouhodobě stěžují, že přípravu nových dálnic v Česku zdržují různé spolky či obyvatelé, kteří jsou účastníky řízení.

Stát chce v takzvaném liniovém zákoně zkrátit dobu přípravy dálnic ze současných až 13 let zhruba o třetinu. Novela zjednodušuje povolovací procesy, které často brání včasnému zahájení staveb. Ke zrychlení má dojít například jednodušším vyvlastňováním pozemků, návrh zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré správní akty nutných k ochraně přírody, což může podle ministerstva oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok. Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná.

Vyjádření ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) považuje za nutné reagovat na článek uveřejnění na serveru Zdopravy.cz, ve kterém je uvedeno slovy RNDr. Patrika z hnutí Děti Země, že za průtahy v přípravě stavby „D55 5510 Bzenec – Bzenec-Přivoz“ je plně zodpovědné ŘSD ČR. Proti tomuto tvrzení se musíme ohradit. Více jak 11-tileté průtahy v řízení o územním rozhodnutí je způsobeno zdlouhavým projednáváním Ministerstva životního prostředí, které řešilo problém výjimky ze zak. č. 114/1992 Sb. téměř 10 let na základě rozkladů od sdružení Děti Země – potažmo od pana RNDr. Patrika. Zároveň byl proces přípravy stavby narušen neplatností ZÚR Jihomoravského kraje.

V současné době ŘSD připravuje aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, která se musí vypořádat s jedenáctiletým odstupem, což znamená přehodnocení technického řešení s využitím nabytých zkušeností a poznatků v oblasti ŽP během uplynulých 11-ti let a zapracováním všech legislativních i technických změn v oblasti dálničního stavitelství. RNDr. Patrik zná situaci velmi dobře a ŘSD s ním postupy konzultuje a tak moc dobře ví , že snahou ŘSD je ochránit přírodu v této ptačí oblasti (zejména Lelka), ale jeho požadavky na stavbu tunelu v rovině jsou z ekonomických důvodů neobhajitelné. Na základě vzájemných jednání s RNDr. Patrikem ŘSD nechalo zpracovat rešerši problematiky ochrany Lelka ve světě, z které vyplývá, že žádný stát ho nijak významně nechrání – maximální ochrana je na úrovni běžných protihlukových stěn, což opět potvrzuje neekonomičnost požadavků na ochranu krajiny v této oblasti.

ŘSD ČR předpokládá pokračování v územním řízení po dokončení aktualizace dokumentace a po získání všech potřebných aktuálních vyjádření a stanovisek a věří v průběžnou dobrou a vstřícnou komunikaci s představiteli ekologických sdružení s využitím jejich konstruktivních podnětů a připomínek.

Tagy Děti Země povolování dálnic Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Top
92 komentářů