LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Příklon k elektromobilům je ekologicky výhodný, potvrzuje studie

Elektrická dobíjecí stanice, ilustrační foto. Pramen: ČEZElektrická dobíjecí stanice, ilustrační foto. Pramen: ČEZ

Mezi evropskými zeměmi jsou významné rozdíly, elektromobil ve Švédsku je výrazně ekologičtější než v Polsku

Odklon od benzinových a naftových motorů má významné ekologické výhody. Naznačuje to výzkum společnosti T&E (Transport & Environment), který potvrdil, že automobily na klasické spalovací motory produkují více odpadu než elektromobily.

Studie se zaměřila na množství surovin potřebných k výrobě baterií pro elektrická vozidla a porovnává to se surovinami potřebnými pro provoz automobilů na fosilní paliva. Výzkumný tým zároveň zohledňuje i změny ve výrobním procesu, včetně recyklace.

Ukazuje se, že z bateriových článků elektrického vozidla bude v průběhu jeho životního cyklu ztraceno 30 kg materiálu. To je výrazně méně ve srovnání s vozidly na spalovací motory, u kterých dojde během jejich životnosti ke ztrátě až 17 000 litrů nafty.

„Naše analýza ukazuje, že elektrické automobily potřebují mnohem méně surovin v porovnání s palivem potřebným pro auta s klasickými motory, které na rozdíl od baterií nelze recyklovat,” dodává k výzkumu Lucien Mathieu, dopravní analytik společnosti T&E.

Pokud jde o celkovou energetickou účinnost vozidel, výpočty T&E naznačují, že elektrická auta během své životnosti spotřebují o 58 % méně energie a emitují o 64 % méně oxidu uhličitého než benzínová auta. Emise spojené s elektrickými automobily vznikají hlavně při energeticky náročné výrobě baterií, zatímco převážná většina emisí CO2 spojených s automobily se spalovacím motorem se odvíjí od jejich každodenního používání.

Důležité je zmínit, že studie při svých výpočtech nezohledňuje způsob výroby elektrické energie a rafinaci ropy. Tomuto tématu se výzkumná skupina z T&E věnovala v předchozím výzkumu, který však potvrzuje výše zmíněné zjištění – tedy že elektromobily jsou výrazně čistější než jejich dieselové a naftové protějšky.

Mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou však významné rozdíly. Elektrický automobil využívaný v Polsku, kde se výroba elektrické energie opírá o spalování uhlí, produkuje o 28 % méně emisí CO2 než vozidlo se spalovacím motorem. Ve Švédsku, které pro výrobu elektrické energie využívá obnovitelné zdroje energie, elektromobil vyprodukuje až o 81 % méně emisí CO2 ve srovnání s naftovými nebo benzinovými motory.

V rámci debaty ohledně elektromobility nelze zapomenout na environmentální zátěž, ke které dochází při těžbě nerostných kovů potřebných k výrobě bateriových článků. S rostoucí popularitou a podporou elektromobilů dojde k výraznému zvýšení těžby minerálů, jako je kobalt, lithium nebo nikl. K tomu T&E dodává, že postupem času dojde ke zlepšení technologie výroby baterií, čímž se sníží závislost výrobců na zmíněných minerálech.

Tagy ekologie seznam
166 komentářů