Přes rok zdržená stavba obchvatu Čebína začala, hotovo bude do konce příštího roku

Obchvat Čebína. Foto: Jihomoravský krajObchvat Čebína. Foto: Jihomoravský kraj

Rozpočtem jde o největší silniční stavbu Jihomoravského kraje v letošním roce.

Společnost Metrostav Infrastructure dnes slavnostně zahájila stavbu obchvatu Čebína, kterou staví pro Jihomoravský kraj. Stavba začala se zhruba ročním zpožděním způsobeným námitkami Eurovie proti referencím Metrostavu. Nová silnice má proto odklonit tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce.

„Stavební firma v těchto dnech zahájila realizaci stavby skrývkou ornice, aby mohl začít archeologický průzkum V rámci přeložky silnice II/385 se vybuduje nová okružní křižovatka a čtyři mosty, přičemž ve dvou případech to bude přes Čebínský a Sentický potok. Součástí stavby budou i dvě protihlukové stěny v celkové délce 1,5 km,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Na stavbu naváže další obchvat

Celkem 3,7 kilometrů dlouhý obchvat vyjde na 434 milionů korun. V budoucnu by měl na tuto stavbu navázat severní obchvat Hradčan. „Věřím tomu, že prvopočáteční zdržení doženeme a lidé nejen v Čebíně, ale i v přilehlých obcích stavbu obchvatu ocení. Vzhledem k evropským dotacím musíme držet termín ukončení stavby, tedy první auta se po novém obchvatu projedou na konci roku 2023,“ uvedl radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Jiří Crha. Pokud by stavba nebyla čas, kraj přijde o evropskou dotaci.

„Do konce června tu bude probíhat záchranný archeologický výzkum. Zároveň provedeme práce na pilotovém založení mostu a na úpravách podloží násypových těles,“ doplnil oblastní ředitel společnosti Metrostav Infrastructure Jiří Salava.

Obchvat Čebína je letos největší krajskou silniční stavbou. Kraj plánuje obchvaty obcí i v dalších částech kraje. „Konkrétně jde o obchvat Blučiny za 800 milionů korun, za 300 milionů obchvat brněnské městské části Tuřany nebo obchvat Hradčan za 280 milionů, který by měl navazovat na právě realizovaný obchvat Čebína,“ dodal hejtman kraje Jan Grolich.

Obchvat Čebína. Foto: Jihomoravský kraj

Obchvat Čebína. Foto: Jihomoravský kraj

Tagy II/385 Jihomoravský kraj Metrostav Infrastructure obchvat Čebína
13 komentářů