Přerov v některých ulicích sníží na žádost obyvatel rychlost na 30 km/h

Durychova ulice v Přerově. Foto: Prerov.euDurychova ulice v Přerově. Foto: Prerov.eu

Na křižovatkách začne platit přednost zprava.

V celkem čtyřech ulicích sníží Přerov ještě během května maximální povolenou rychlost na 30 kilometrů za hodinu. Současně dojde k úpravě přednosti na některých křižovatkách.

Změna se týká ulic Jižní čtvrť I, Lančíkových, Durychova a Generála Rakovčíka. „Občané z těchto ulic si stěžovali, že auta tu jezdí příliš rychle a žádali od nás řešení. Rozhodli jsme se jít touto jednoduchou cestou, která je účinná a levnější nežli stavět na silnici retardéry,“ konstatoval náměstek pro dopravu Tomáš Navrátil.

Kromě instalace značek na 30 km/h dojde k odstranění stávajících dopravních značek, určujících hlavní a vedlejší silnici. Ty budou ze všech dotčených ulic demontovány v průběhu týdne od 10. do 17. května a řidiči si budou muset zvyknout na to, že budou dávat přednost zprava.

Cesta ke zlepšení veřejného prostoru

Snížení rychlosti v některých lokalitách jsme měli i v Plánu udržitelné mobility Přerova, který hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu života a veřejného prostoru do roku 2035,“ podotkl přerovský primátor Petr Vrána. Připomněl, že jde o první zónu tohoto charakteru – a další mohou v obydlených částech města následovat.

Kromě prací souvisejících s odstraněním značek zasáhne tuto lokalitu ještě jedna krátkodobá částečná uzavírka, která nesouvisí s „třicítkou“, ale opravou komunikace v režii ŘSD.

Z důvodu pokračujících oprav na silnici I/55, jejíž součástí bude odstranění stávajícího krytu vozovky, úprava kanalizačních vpustí a pokládka nové vrstvy, bude od 11. do 15. května částečně uzavřena ulice 9. května, a to v úseku křižovatky s ulicí Lančíkových po křižovatku s ulicí Třebízského a Generála Rakovčíka,“ informoval Tomáš Navrátil.

Ve směru z města do Horní Moštěnice bude provoz veden bez omezení, ale v opačném směru, tedy od Horní Moštěnice do Přerova, budou autobusy městské autobusové dopravy vedeny po objízdné trase. „Ta povede přes ulice Durychova, Tovární, Denisova a Ztracená – nebude tu ale zrušena a ani přesunuta žádná zastávka,“ doplnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Tagy 30 km/h Přerov
74 komentářů