Přejezd jen s kříži na silnici I. třídy končí. Třemošnická lokálka dostane nové zabezpečení

Konečná trati 236 Třemošnice. Autor: Jan Pešula (Sapfan) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3985045Konečná trati 236 Třemošnice. Autor: Jan Pešula (Sapfan) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3985045

Jde o jeden z posledních přejezdů na silnicích I. třídy, který je zabezpečen pouhými výstražnými kříži

Správa železnic připravuje rekonstrukci jednoho z posledních přejezdů na silnicích I. třídy v České republice, který je dosud zabezpečen pouze výstražnými kříži. Nachází se na regionální dráze z Čáslavi do Třemošnice (č. 236). Modernizací projdou i další dva úrovňové přejezdy na trati, která spojuje Středočeský a Pardubický kraj. Správa železnic dnes vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele prací, předpokládané náklady na všechny tři přejezdy jsou 72 milionů korun.

Trať 236 vede prakticky v celém úseku mezi stanicí Čáslav a zastávkou Vrdy-Koudelov v souběhu se silnicí I/17. Na poměrně krátkém úseku mezi kilometry 2,14 až 2,25 se nacházejí celkem tři úrovňová křížení železnice se silnicí. Kromě zmiňované silnice I/17 jde o souběžně vedenou cyklostezku a také silnici III/33724. Všechny přejezdy jsou v současnosti zabezpečeny jen výstražnými kříži.

Stavba by měla začít v květnu příštího roku. Na kříženích s cyklostezkou a silnicí III. třídy bude dosazeno světelné a zvukové přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor, přejezd na silnici I. třídy bude navíc doplněn závorami. Jejich břevna budou z kompozitního materiálu s LED svítidly.

Součástí stavby bude i rekonstrukce železničního spodku a svršku v okolí přejezdů a dvou přilehlých mostních objektů. Zajímavostí projektu je náhrada mostu přes Koudelovský potok v km 2,132, na kterém dochází ke křížení dráhy a silnice I/17. Stávající přemostění bude odstraněno a na jeho místě vznikne nový prefabrikovaný železobetonový most složený z profilů ve tvaru U. Most by měl být vybudován za 21 dní během nepřetržité výluky v září a říjnu příštího roku.

Trať Čáslav – Třemošnice je dlouhá 17 kilometrů. Vychází ze samostatného (místního) nádraží v Čáslavi naproti hlavnímu nádraží na trati 230, k němuž je spojení přes dvojitou úvrať. Další úvrať na trati je ve stanici Žleby.

Tagy přejezdy seznam Správa železnic trať Čáslav - Třemošnice
87 komentářů