LOT 3a leaderboard

Přehledně: Terminál pro 21. století a 11 druhů dopravy. Co vše se má změnit na Smíchově

Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRNová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR

Zástupci Prahy, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Správy železniční dopravní cesty dnes představili na pražském Smíchovském

Zástupci Prahy, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Správy železniční dopravní cesty dnes představili na pražském Smíchovském nádraží detaily projektu nového terminálu, který zde má vyrůst do roku 2025 a z veřejných zdrojů sem poputují nejméně 4,5 miliardy korun. Pro cestující má nový terminál znamenat zásadní zjednodušení přestupních vazeb, celý prostor projde velkou proměnou.

Praha už vypsala soutěž na projektanta za 160 milionů korun, který stavbu připraví k územnímu rozhodnutí. Hlavní město chce dohnat SŽDC, které už má územní rozhodnutí na rekonstrukci kolejiště a nástupišť, aby na sebe mohly stavby navazovat. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra by se mohlo začít stavět v roce 2021, hotovo by mělo být v roce 2025.

Terminál Smíchov bude prvním skutečně moderním nádražím v Praze. Jedná se o unikátní projekt dopravního hubu, který zatím známe jenom ze zahraničí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr.

Oproti původním plánům se vzhledem ke koordinaci s ostatními stavbami v území rozhodlo, že se terminál bude realizovat jako celek a nikoliv po samostatně fungujících etapách. Podoba návrhu je od architektonického studia A69 Architekti. SŽDC zde kromě rekonstrukce kolejiště a nástupišť chystá i své nové sídlo, na místě u tramvajové smyčky pak chce technologické zázemí. První práce by SŽDC chtěla zahájit v roce 2021.

Smíchovským nádražím projde denně kolem čtvrt milionu lidí, pokud se započítají všechny druhy veřejné dopravy. „Terminál je cestou, jak zatraktivnit veřejnou dopravu těm, co dosud jezdí autem,“ míní náměstek primátora pro územní plánování Petr Hlaváček. Architekti využili mírného svažování celého terénu směrem k Radlické, má se celý propojit se vznikající novou čtvrtí Smíchov City developera Sekyra Group.

Co se vše na Smíchově změní

Vlaky

Správa železniční dopravní cesty chystá modernizaci celé stanice za zhruba dvě miliardy korun. Kromě kompletní přestavby kolejiště zde vznikne čtvrté ostrovní nástupiště, které umožní například jízdu pro vlaky na Pražský semmering.

Autobusy

Jedna z největších změn v celé oblasti. Dojde k výraznému vymístění z prostoru v Nádražní ulici a přesunu na střechu nad nástupišti. Na Nádražní ulici budou stavět jen autobusy městské hromadné dopravy, příměstské (linky začínající 3XX) a dálkové budou mít zastávku na střeše. Autobusové nádraží Na Knížecí skončí, zůstanou zde nadále zastávky městské hromadné dopravy

Parkování

Na Smíchově vznikne zhruba tisíc parkovacích míst pro auta a tisíc míst pro jízdní kola. I když se Praha snaží terminál budovat pro zatraktivnění veřejné dopravy, podle autorů záměru v této oblasti zejména na příjezdu po Strakonické parkoviště typu P+R chybí a nelze ho prakticky jinde vybudovat. Vjezd bude možný jen z Městského okruhu.

Nádražní hala

V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující. Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody. Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které by mohlo být budoucím sídlem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podoba tohoto křídla ještě není dokončená a bude ještě předmětem jednání se SŽDC.

Přednádražní prostor

Nyní nereprezentativní prostor před nádražím se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak jednodušší přesun cestujícím na nádraží. Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což sníží hluk. Návrh počítá i s osazením nových stromů a zútulnění celého prostoru.

Lávka

Stávající lávka přes nádraží zmizí, posune se jižněji přímo na severní okraj současné odbavovací budovy.

Nové sídlo SŽDC

Budova v jižní části nádraží projde zásadní proměnou, zejména vyroste do výšky. SŽDC sem chce přesunout všechny zaměstnance z generálního ředitelství i dalších budov, které má v Praze. Celkem by zde mělo pracovat 1580 lidí. Jak bude budova vysoká se ještě řeší.

Snadnější přestupy

Autoři návrhu očekávají zvýšení atraktivity veřejné dopravy snadnými přestupy mezi různými dopravními prostředky. I proto je například umístěno autobusové nádraží na střeše nad nástupišti, aby lidé mohli snadno pokračovat na vlak či metro. Počítá se s eskalátory a výtahy. Autoři ve studii uvádí, že na Smíchově bude celkem 11 druhů dopravy, počítají v tom ale i s různými typy vlaků či autobusů (městské, příměstské atd).

Doprava v budoucnosti

Celý projekt terminálu je koordinován s plánovanou modernizací železniční stanice i budoucími projekty na železnici jako jsou 3-kolejný železniční most přes Vltavu, nové vysokorychlostní tratě i Metro S. Terminál již počítá i s elektrizací autobusové dopravy a doplnění trolejbusového vedení například pro nabíjení trolejbusů nebo elektrobusů.

Zajímá vás o projektu Terminálu Smíchov více? Na stránkách IPR Praha je k dispozici  kompletní studie i další informace.

Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Původní podoba návrhu dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRNová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR
Tagy dopravní terminál Smíchov IPR Praha praha Smíchovské nádraží Správa železniční dopravní cesty Top
100 komentářů