LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Pražský dopravní podnik zadal projektování tří nových tramvajových tratí

Tramvaj v novém úseku Pražského povstání - Pankrác. Foto: RopidTramvaj v novém úseku Pražského povstání - Pankrác. Foto: Ropid

Jde o prodloužení tratě z Libuše k budoucí stanici metra D Nové Dvory, z Malovanky ke stadionu na Strahově a v ulici Na Pankráci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokročil v přípravě tří nových tramvajových tratí, když završil takzvané minitendry na projekty a další potřebné dokumenty. Konkrétně jde o prodloužení tratě z Libuše k budoucí stanici metra D Nové Dvory, z Malovanky ke stadionu na Strahově a v ulici Na Pankráci.

DPP zhotovitele vybral z omezeného okruhu účastníků v rámci velké rámcové smlouvy. Práci zadal už v minulých měsících, nyní výsledky oznámil ve věstníku veřejných zakázek.

Projekt pro novou tramvajovou trať z Libuše k budoucí stanici metra D Nové Dvory zajistí Metroprojekt za 11,35 milionu (předpokládaná cena byla 11,9 mil.). Jde o prodloužení trati z Modřan, jejíž první etapa do Libuše je už ve fázi výběrového řízení na zhotovitele. Původní projekt počítal s vybudováním tramvajové smyčky u stanice metra D Libuš, ve které by trať končila. Rada hlavního města ale loni rozhodla o dalším prodloužení tratě o 1,8 kilometru až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. Trať má být dokončena do roku 2027.

Na Pankráci se má trať prodloužit o necelý kilometr (0,7 km) kolem obchodního centra Arkády až na začátek Budějovické ulice, kde je pošta. U ní bude konečná. Hotovo by podle města mělo být do tří let. Projektovou zakázku rovněž získal Metroprojekt s cenou 9,366 milionu Kč.

Projekt tramvajových kolejí vedoucích z Malovanky na Strahov vytvoří pro dopravní podnik za zhruba 14,4 milionu korun firmy Pragoprojekt a Sudop Praha. Tramvaje by v budoucnu měly jet z Bělohorské ulice od zastávky Malovanka, dále Vaníčkovou ulicí a končily by v dnešním obratišti autobusů Stadion Strahov.

DPP připravuje také další prodloužení tramvajových tratí. V září získal stavební povolení na prodloužení trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina. Stavět by se mělo začít v příštím roce. Podnik již buduje prodloužení trati z Barrandova do Holyně, která bude posléze protažena do Slivence. Nedávno dokončil také novou smyčku na Zahradním Městě a zprovoznil prodlouženou trať z Pražského povstání na Pankrác.

Ze zadávací dokumentace:

Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory: Předmětem akce je projektová příprava a povolovací proces novostavby tramvajové trati Libuš – Nové Dvory o délce 1,8 km (z toho 0,8 km bloková smyčka) se třemi páry nových zastávek. Předmětem plnění bude zpracování technické studie včetně koordinace s projektem metra D, oznámení EIA, projektové dokumentace pro uzemní a stavební řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory“.

Tramvajová trať na Pankráci: Předmětem akce je projektová příprava a povolovací proces novostavby tramvajové trati v ulicích Na Pankráci a Budějovická Praze 4 o délce 0,7 km se dvěma páry nových zastávek. Předmětem plnění bude zpracování oznámení EIA, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zajištění pravomocného společného povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Tramvajová trať Pankrác“. Projektová příprava stavby byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2312 ze dne 26. 10. 2020.

Tramvajová trať Malovanka – Strahov: Předmětem akce je projektová příprava a povolovací proces novostavby tramvajové trati Malovanka – Strahov o délce 1,3 km se dvěma páry nových zastávek. Předmětem plnění bude zpracování předběžné hlukové studie, oznámení EIA, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zajištění pravomocného společného povolení stavby, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Tramvajová trať Malovanka – Strahov“.

Tagy dpp Nové tramvajové tratě v Praze seznam
106 komentářů