Pražské tramvaje čeká další zrychlení díky úpravám křižovatek

MHD v Praze. Ilustrační foto: DPPMHD v Praze. Ilustrační foto: DPP

Průměrná cestovní rychlost pražských tramvají za posledních patnáct narostla o 1 km/h na 19,51 km/h.

Cestování tramvají po Praze má letos opět zrychlit. Důvodem jsou úpravy některých světelných křižovatek, kde přibude systém pro preferenci veřejné dopravy. I díky tomu průměrná cestovní rychlost tramvají v Praze postupně roste.

V Praze došlo loni k úpravám na celkem 34 křižovatkách, další modernizace se chystá letos. S preferencí je tak z 247 tramvajových křižovatek se světelným signalizačním zařízením pokryto už 89 % (219), na 66 je preference absolutní. V loňském roce v Praze byla preference pro tramvaje nově zavedena na 10 křižovatkách: Francouzská x Blanická, Vinohradská x Jana Želivského, Seifertova x Krásova, Lidická x Zborovská, Nádražní x Vltavská, Evropská x Gymnasijní, Evropská x Šárecká, Na Zlíchově x Ke Sklárně, ale také na křižovatce Bulhar a na vjezdu tramvají do vozovny Motol.

„Zavedli jsme v Praze nový standard. Při jakékoliv opravě ulice a křižovatky je plynulost a bezpečnost MHD, pohodlí cestujících a chodců jedna z věcí, na které si dáváme největší pozor,“ řekl náměstek primátora pro doprava Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) v letošním roce plánují zavést preferenci tramvají na dalších křižovatkách. Tři z nich zrealizují v rámci rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici. Konkrétně se jedná o křižovatky Táborská x Na Pankráci, Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka. Do konce roku bude preferencí vybavena světelná signalizace také na křižovatkách Chodovská x U Plynárny, Bělocerkevská x Vršovická a zlepšení provozu tramvají by mělo nastat také na třech křižovatkách v oblasti Karlova náměstí. Zavedení preference pro tramvaje Praha plánuje také v Karmelitské ulici, v úseku mezi Újezdem a Malostranským náměstím.

Zrychlení i díky „bumlíkům“

Podle DPP se loni podařilo zkrátit na linkách 5, 10 a 26 díky úpravám křižovatek jízdní dobu o tři minuty. „Preference na světelných signalizačních zařízeních v Praze, tj. přednost tramvají a autobusů MHD, může ušetřit až cca 10 % jízdní doby jednotlivých spojů,“ doplnil Jiří Vodrážka, vedoucí Organizace provozu DPP. Dopravci preference šetří nejen spotřebu, ale i snižuje i počty potřebných vozidel pro nasazení. Zvyšuje současně i atraktivitu městské hromadné dopravy.

Na konci letošního roku by mělo v tramvajové síti zůstat pouze přibližně 20 světelných signalizací bez preference. „Zhruba 9 vytipovaných světelných křižovatek, např. v úseku Anděl – Bertramka nebo na náměstí I. P. Pavlova, tj. přes magistrálu, zůstanou nadále bez preference. Její zavedení by zde nepřineslo skutečné snížení jízdní doby tramvají. Pokud se nám s TSK povede letos zavést preferenci na všech plánovaných křižovatkách, zůstane nám do budoucna pouhých zhruba 10 míst, kde ještě dává smysl preferenci tramvají nainstalovat,“ dodal Jiří Vodrážka.

Podle DPP pomáhá zrychlení i jiné opatření: zvýšené betonové tvarovky podél tratí oddělující tramvajovou trať od vozovky, v dopravácké hantýrce nazývané „bumlíky“. V loňském roce jich DPP v Sokolovské ulici nainstaloval dalších téměř 300 metrů, celkem jich v Praze je téměř 14 kilometrů. První z nich se v Praze objevily v roce 1996 v Bělehradské ulici v úseku po křižovatku s Anglickou, devět let poté, co byla v hlavním městě zavedena první světelná křižovatka s preferencí tramvají.

Kratší jízdní doby díky rekonstrukcím

K loňskému zrychlení tramvají pomohlo i ukončení omezení na Libeňském mostě nebo rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní . Po ní mohou tramvaje jezdit rychlostí až 60 km/h. Ke zlepšení plynulosti MHD letos v Praze přispěje také vybudování nového mostu pro železniční trať nad Průběžnou ulicí v Zahradním Městě, oddělení veřejné a individuální automobilové dopravy v tomto úseku. Vznikne zde také nová zastávka Nádraží Zahradní Město, společná pro autobusy i tramvaje, místo zastávky Na Padesátém, která bude pro tramvaje zrušena.

Plynulejší jízdy se mají dočkat i autobusy. Praha má v současnosti celkem zhruba 55 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy včetně preferenčních úprav řazení v křižovatkách, z uvedeného počtu jsou na cca 16 km vedeny autobusy po tramvajovém tělese. V loňském roce přibylo 6,4 km nových buspruhů. Díky masivní obnově vozového parku autobusů DPP jsou již prakticky všechny autobusy DPP, vyjma 5 vozů, vybaveny systémem aktivní detekce preference. Desítky křižovatek byly loni upraveny, včetně aktualizace a zpřesnění přihlašovacích a odhlašovacích bodů pro GPS preferenci. Od roku 2018 všechny nově nakupované autobusy DPP používají pouze GPS preferenci, což zjednodušuje instalaci a údržbu doplňkové infrastruktury na světelných signalizačních zařízeních.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp praha preference MHD seznam Top TSK
116 komentářů