LOT 3a leaderboard

Praha začala testovat bezdotyková tlačítka semaforů. Stačí mávnutí rukou

Bezdotykové ovládání semaforu v Praze. Foto: TSKBezdotykové ovládání semaforu v Praze. Foto: TSK

Nové zařízení čeká zatím půlroční testování.

Technická správa komunikací (TSK) začala dnes v Praze ve spolupráci se společností Eltodo testovat nové bezdotykové tlačítko pro chodce. Díky jejich použití by měli mít chodci možnost zadat svůj požadavek na přejití i bez dotknutí se semaforu.

Nové ovládání umístila TSK na Dvořákovo nábřeží. Jde o reakci na koronavirou krizi, kdy se kvůli obavě z nákazy omezoval stisk tlačítek a semafory město přepnulo do automatického režimu. Ten ale často vedl i k tomu, že červená autům naskočila i ve chvíli, kdy široko daleko nebyl žádný chodec.

Půl roku budeme technologii vystavovat různým klimatickým podmínkám, a pokud se osvědčí a bude zájem ze strany občanů, teoreticky ji můžeme příští rok začít rozšiřovat. Musíme zkoušet nové a neotřelé věci, jedině tak se město bude rozvíjet,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu. Prototyp vytvořilo město se společností Eltodo, která je dosud výhradním výrobcem tlačítek pro chodce pro Prahu. „Krátkým mávnutím a přidržením ruky přivoláme zelenou na přechodu, aniž bychom se museli čehokoliv dotknout,“ popsal Scheinherr, jak tlačítko bude fungovat.

Díky spolupráci TSK a Eltoda vznikly dva prototypy, které kombinují funkci kontaktního a bezkontaktního tlačítka. Detekce chodce tak může být provedena dvěma způsoby.

Tlačítko s radarovou technologií

První z prototypů funguje na bázi infračerveného čidla umístěného z boku tlačítka, indikace detekce je prováděna pouze vizuálně, přes světelný panel. Jedná se o technicky jednodušší řešení, které má pozitivní vliv na cenu, ale menší spolehlivost.

Druhý prototyp je osazen spolehlivým mikrovlnným radarem. Indikace detekce byla v tomto případě doplněna o akustický signál. „Toto řešení je odolné vůči falešným detekcím způsobených trvalým zakrytím tlačítka, či změnou okolních podmínek. Radarové čidlo se automaticky během 20 sekund samo překalibruje,“ uvedla TSK v tiskové zprávě.

„Do testovacího provozu na Dvořákově nábřeží jsme se rozhodli nasadit tlačítko s radarovou technologií, u kterého zkušební testování ukázalo méně falešných detekcí. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou, a nyní věříme, že se nám vše potvrdí v praktickém provozu,“ vysvětlila nasazení radarového tlačítka Barbora Lišková z TSK. Výměna tlačítka kontaktního za bezkontaktní nepředstavuje zásah do logiky řízení, nastavení řadiče, a ani úpravu nosných konstrukcí a kabeláže.

Bezdotykové ovládání semaforu na Dvořákově nábřeží v Praze. Foto: TSK

Bezdotykové ovládání semaforu na Dvořákově nábřeží v Praze. Foto: TSK

Tagy bezdotykové ovládání semaforu praha seznam TSK Praha
40 komentářů