z prahy

Praha představila budoucí podobu terminálu Černý Most, počítá se zasypáním stávajících nástupišť

Vizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architekti

Velká proměna nastane po roce 2030, zatím projde terminál menšími úpravami.

Plány hlavního města na proměnu terminálu Černý Most na východním okraji města dostávají konkrétní obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na svých stránkách představil jeho budoucí podobu.

Koncepční studie, kterou zpracovalo studio re:architekti, je kompletně ke stažení na stránkách IPR. Příští týden budou architekti představovat své návrhy přímo na Černém Mostě. Plán na proměnu považují i za šanci, jak dokončit celé území Černého Mostu.

Od současné podoby dojde k zásadní změně zrušením jedné úrovně odjezdových stání pro autobusy a přesunutím přímo k výstupní stanici metra linky B. Odpadne tak i problém s udržováním lávek, které jsou ve velmi špatném stavu. „Jedinou možností je lávky odstranit. Spodní prostor terminálu bude zasypaný, území bude na jedné úrovni. Vznikne jasné náměstí, jehož součástí bude dopravní terminál,“ řekl Jan Vlach z re:architekti. Podle něj by se měl nový terminál stát centrem celé oblasti.

Zkrácení jízdy autobusů, zázemí pro kola

Součástí proměny bude i úprava vjezdu do terminálu z Chlumecké ulice. Dojde tak k výraznému zkrácení ujeté vzdálenosti v oblasti Černého Mostu. Autobus projíždějící ze západu na východ projede terminálem přímo z okružní křižovatky na nový světelně řízený výjezd na Chlumeckou a zkrátí se tak jeho ujetá vzdálenost na 1,02 km při vjezdu a až 1,22 km při výjezdu opět terminálem.

Autobus projíždějící ze západu na východ musí terminál dvakrát obkroužit a ujede tak při průjezdu terminálem 2,25 km, v opačném směru pak 2,26 km. U průjezdných linek sjede autobus z východu novou úrovňovou křižovatkou z Chlumecké, objede terminál a z okružní křižovatky se může vrátit přímo zpět a zkrátit tak ujetou vzdálenost na 0,72 km a v opačném směru na 1,68 km.

Součástí úprav je například i vybudování „zelené střechy“ celého terminálu a jejího zpřístupnění. Tím dojde k přirozenému propojení východozápadní cyklotrasy A26 pocitově bez změny výškové úrovně z tzv. tubusu do prostoru občerstvení McDonald’s. Ve východní části střechy terminálu je pak lokalita B+R s cyklostojany a cykloboxy určená pro přestup z kola na metro a mikrodepo – základna pro cyklo city-logistiku.

O proměně terminálu rozhodlo současné vedení Prahy kvůli jeho špatnému stavu. Místem denně projde kolem 50 tisíc cestujících, jde o jeden z hlavních přestupních bodů mezi metrem a autobusy městské, příměstské i dálkové dopravy. Na Černém Mostě současně vzniká i nový parkovací dům pro 880 vozidel.

Podle architektů je řešení terminálu již morálně zastaralé. Přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní.

Stavba začne nejdříve v roce 2030, do té doby projde menšími úpravami

Návrh řešení představí architekti v termínu od 18. 10. do 22. 10. přímo v předprostoru terminálu Černý Most v rámci participačního kontejneru, kde bude možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci městské části Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. Návrh bude následně upraven podle připomínek dotčených aktérů a veřejnosti. Finální podobu pak bude schvalovat Rada městské části Praha 14 a hlavního města Prahy.

Praha nepředpokládá zahájení stavby dříve než v roce 2030. Rekonstrukce bude zároveň rozdělena do více fází tak, aby byl provoz terminálu co nejméně omezován. Nejnáročnější bude především dočasné vymístění autobusové terminálu. „Jako jedna z možností řešení se jeví dočasně realizovat výstupy u objektu P+R na severní straně Chlumecké, odstavy v oblasti obchodní zóny a nástupy na stávajících výstupních stáních a podél fasády odstavných kolejí,“ uvádí architekti v návrhu.

Paralelně s projektem celkové revitalizace se připravuje tzv. zásobník rychlých opatření, díky kterému už v tomto a příštím roce dojde k dílčím opravám, doplnění mobiliáře a dalšího vybavení a také k výraznému zlepšení údržby. Rychlá opatření má na starosti Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Jde například o odstraňování „krápníků“.

Zákres budoucí podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiVizualizace nové podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiNavrhované řešení autobusové dopravy na Černém Mostě. Foto: re: architektiStávající řešení autobusové dopravy na Černém Mostě. Foto: re:architektiNový informační panel na terminálu Černý Most. Foto: RopidTerminál Černý Most. Foto: IPRTerminál Černý Most. Foto: IPRTerminál Černý Most. Foto: IPR PrahaTerminál Černý Most. Foto: IPR PrahaTerminál Černý Most. Foto: IPR PrahaTerminál Černý Most. Foto: IPR Praha

Tagy Černý Most IPR praha Praha 14 re:architekti Terminál Černý Most
117 komentářů