Praha dál počítá s přívozy. Hledá převozníky na příštích sedm let, jedna linka skončí

Přívoz společnosti Pražské Benátky mezi Podbabou a Trójou. Foto: Pražské BenátkyPřívoz společnosti Pražské Benátky mezi Podbabou a Trójou. Foto: Pražské Benátky

Provozovatelé získají smlouvu na příštích sedm let s případnou opcí až na tři roky.

V Praze v současnosti existuje šest přívozů. Smlouvy, které mají jednotliví převozníci uzavřené s Ropidem, však vyprší na konci roku. Organizátor MHD tak nyní na jednání magistrátního výboru pro dopravu představil zastupitelům své další plány s tímto druhem dopravy.

Do budoucna se počítá se zachováním přívozů na stejných místech. Během roku se tak rozběhne průzkum trhu, ze které bude vycházet přímé zadání s dvouměsíční notifikací. Provozovatelé přívozů získají smlouvu na příštích sedm let s případnou opcí až na tři roky.

Mapa pražských přívozů. Zdroj: ROPID

Chystané dlouhodobé smluvní zajištění má jedinou výjimku. Je jím přívoz P3 Lihovar – Dvorce, který nyní kopíruje trasu budovaného Dvoreckého mostu. Po jeho dokončení se přívoz zruší, na most totiž bude převedena tramvajová doprava a stezky pro pěší a pro cyklisty.

V tomto případě ROPID navrhuje prodloužit smlouvu stávajícímu dopravci o rok, dokončení mostu je totiž nyní plánováno na listopad 2025.

Poptávka pro průzkum trhu má vycházet se stávajícího stavu a kapacity. U přívozu P5, který spojuje Císařskou louku s Kotevní ulicí a s Výtoní se však předpokládá zvyšování zájmu cestujících, jelikož by v následujících letech měla začít rekonstrukce či nahrazení zchátralého Výtoňského mostu včetně lávek pro pěší.

Krizová varianta na Výtoni: V případě nouze pomůže provizorní most

Nabídka by tam měla počítat s posílením provozu, nyní na přívozu pendluje plavidlo pro 12 osob.

Na ostatních přívozech je kapacita obdobná, pouze mezi Podbabou a Podhořím jezdí loď pro 40 cestujících, která poskytuje dopravu celoročně. Jinde je provoz pouze sezónní.

Jednotlivé přívozy se budou soutěžit zvlášť, společná smlouva se připravuje pouze pro linky P1 a P2 na severu Prahy.

Obnovená tradice

V roce 2023 přívozy přepravily téměř 600 000 cestujících. Prvním novodobým obnoveným přívozem se v roce 2005 stala linka P1 Sedlec – Zámky.

Plavidla umožňují bezbariérový přístup. Nejčastější 12místná kapacita je podle Petra Tomčíka z Ropidu ideální kvůli dostupnějšímu oprávnění vůdce malého plavidla, nižším nákladům, lepší manévrovatelnosti a menším nárokům na plavební cestu.

HolKa znovu v akci. Praha obnovila přívoz mezi Modřany a Velkou Chuchlí

I malé lodě jsou však závislé na vodních stavech, kvůli nízkému průtoku jsou mimo provoz někdy až 60 dnů v roce. Doprava také bývá přerušena při vyšších stupních povodňové aktivity či během likvidace následků povodní.

Na území dnešní Prahy existovalo v minulosti až 50 přívozů. Vrcholné období přívozů bylo na přelomu 19. a 20. století, jejich útlum nastal po roce 1948. Provoz je podle Ropidu bez podpory z veřejných zdrojů nerentabilní, proto jsou přívozy začleněny do systému pražské integrované dopravy a platí na nich tarify metropolitní MHD.

Obrazem: Kam se přesune Výtoňský most. Praha vybrala dvě místa, v obou nahradí přívoz

V souvislosti se zmíněnou chystanou opravou či nahrazením Výtoňského mostu Praha vytipovala dvě oblasti, kam by se památkově chráněná konstrukce mostu mohla přesunout a nahradit tam současné přívozy.

Jde o jižní spojení prostřednictvím linek P4 nebo P6. Podle představitelů Prahy by tyto lokality byly ideální, protože díky přívozům má město jistotu, že je v daném místě po spojení poptávka.

Pražské přívozy:

  • P1 Sedlec – Zámky / celoroční / plavidlo pro 12 osob
  • P2 V Podbabě – Podhoří / celoroční / plavidlo pro 40 osob
  • P3 Lihovar – Dvorce / sezonní / plavidlo pro 12 osob
    ukončení provozu s Dvoreckým mostem (cca 11/2025)
  • P4 Dostihová – Belárie / sezonní / plavidlo pro 12 osob
  • P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň / sezonní / plavidlo pro 12 osob
  • P6 Lahovičky – Nádraží Modřany / sezonní / plavidlo pro 12 osob
Tagy Magistrát hlavního města Prahy přívozy v Praze ropid
23 komentářů