PPP v číslech. Za dálnici D4 stát zaplatí nominálně přes 30 miliard

D4. Autor: MDČRD4. Autor: MDČR

Dálnici chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků

V českém dopravním stavebnictví se schyluje k zahájení prvního projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Ministerstvo dopravy vybralo začátkem prosince sdružení, které dálnici vyprojektuje, zafinancuje a bude se o ni v letech 2024 až 2049 starat. Stát mu to bude postupně splácet a kontrolovat přitom dodržování kvality.

Odbor strategie ministerstva nyní zveřejnil některé finanční údaje k projektu. Klíčovým ukazatelem v soutěži byla takzvaná čistá současná hodnota plateb za dostupnost svěřených úseků dálnice. Tyto náklady stát zaplatí v průběhu provozu dálnice za 25 let.

Vítězné francouzské sdružení DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments, přišlo s cenou 16,55 miliardy (diskontovaná hodnota k 1. lednu 2020). V nominální hodnotě to znamená, že stát soukromému partnerovi pošle do roku 2049 31,95 miliardy korun.

Rozdíl v obou hodnotách vychází ze skutečnosti, že hodnota peněz se v čase postupně snižuje. Jde o princip tzv. diskontování – bankovka v hodnotě 1000 korun představovala v roce 1993 výrazně vyšší kupní sílu, než představuje dnes. „Lze oprávněně předpokládat, že stejně tak tomu bude i do budoucna a dnešních 1000 korun tak v roce 2048 bude mít dle předpokladů faktickou hodnotu pouze 330 korun. Přepočet na čistou současnou hodnotu eliminuje tento vliv znehodnocování peněz v čase pro lepší představivost ohledně ceny projektu v dnešních cenách,“ uvedl manažer projektu na MD Martin Janeček.

Nabídnutá cena (i splátky) je částečně v eurech a částečně v korunách, což bude mít vliv i na finální náklady státu. Pro potřeby soutěže stát stanovil jako průměrný kurz za celé období 29,56 koruny za euro. Pokud by ale koruna byla silnější, tak stát ušetří. Při dnešním kurzu 26,3 koruny za euro by celkový součet plateb činil 30,49 miliardy korun.

To je více, než se předpokládalo při přípravě soutěže v roce 2015. Tehdy stát počítal s celkovou nominální platbou ve výši 24,899 miliardy korun, což je v letošních cenách 27,79 miliardy korun. Celkovou částku mohou ale snížit i případné sankce za nekvalitní práci a údržbu, která omezí „kvalitu poskytovaných služeb“. To jsou třeba omezení provozu nebo nerovnosti povrchu.

Zajímavé je i srovnání zmíněné čisté současné hodnoty plateb, což je v případě vítězné ceny hodnota, kterou bude mít dnešních 31 miliard v roce 2049.

Ministerstvo si jako maximální limit stanovilo 23,667 miliardy korun. „Vyšší cena už by projekt činila nevýhodnějším proti klasickému způsobu financování výstavby a provozování,“ uvedl Janeček. Vítězná cena (16,55 mld. Kč) se tedy do maximálního limitu ministerstva vešla. Nicméně podle studie poradenské společnost PwC, která byla jedním z podkladů pro vládu, měla být čistá současná hodnota plateb zhruba 9,2 miliardy.

Ministerstvo rozdíl zdůvodňuje jinou diskontní sazbou a výraznou proměnou projektu za posledních pět let. „Po koncesionářích chceme odlišný rozsah prací, než byl uvažován v roce 2015,“ říká Janeček. Navíc je například do projektu zahrnuta velká odpočívka Krsice, Středisko správy a údržby dálnice, policejní stanice, osazení dálnice moderními telematickými systémy, projektování systémem BIM nebo archeologický průzkum. Ke změnám došlo podle ministerstva i v samotných projektech Ředitelství silnic a dálnic, například v rozsahu odvodnění.

Stavba byla soutěžena v systému Design&Build, soukromý partner bude mít nicméně velmi omezený prostor pro vlastní projektování. Stát mu předá stavební povolení a projekt na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Dokumentaci pro realizaci stavby si udělá sám. „Výrazný prostor pro invenci je zejména u mostů,“ doplnil Janeček.

Dálnici chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. Vítěz soutěže (koncesionář) dálnici zafinancuje, postaví a bude starat, a to včetně dalších 16 dnes už hotových kilometrů. Před uzavřením koncesionářské smlouvy ji ještě musí potvrdit vláda a poslanecká sněmovna. Pokud se tak stane, začne se podle ministerstva dopravy stavět v březnu. Hotovo má být za čtyři roky.

Jde o jednu z největších státních zakázek poslední doby. Ministerstvo projekt zároveň vnímá jako test alternativního financování české dopravní infrastruktury. „Zakázka je klíčová i z hlediska důvěry soukromých investorů ve stát a jeho schopnost realizovat velké projekty s využitím soukromého kapitálu, což se do budoucna ukazuje jako nevyhnutelná potřeba, nechce-li stát rezignovat na urychlení rozvoje infrastruktury obecně,“ sdělil manažer projektu.

Pokud projekt PPP pro D4 bude schválen, uvažuje se o jeho použití například i na D35 či na středočeské D3. Výhodou má být i to, že soukromník bude ve vlastním zájmu stavět kvalitněji a stejně pečlivě dbát i na údržbu. Dálnici by měl na závěr období předat v dokonalém stavu.

Úseky dálnice D4. Pramen: MDČR

Harmonogram PPP projektu:

Schválení Koncesionářské smlouvy vládou: první týden v lednu 2021
Předložení do PSP ke schválení finančních závazků: bezodkladně po schválení vládou
Výbory PSP: konec 01/2021 či počátek 02/2021
Plénum PSP: optimálně klouzavá schůze v únoru 2021
Podpis Koncesionářské smlouvy: 02/2021
Závaznost finančních příslibů: do 17. 3. 2021
Finanční uzavření: 03/2021
Zahájení stavby Koncesionářem: do konce 03/2021

Tagy D4 dálnice D4 Ministerstvo dopravy PPP Top
44 komentářů