Posun: Trať na Kamechy v Brně nebude mít významný vliv na okolí, rozhodl úřad

Brno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.Brno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.

Město se muselo vypořádat s řadou připomínek, týkaly se například zrušení autobusové linky 54.

Město Brno zdolalo důležitý krok v přípravě nové tramvajové trati na sídliště Kamechy. Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje rozhodl, že trať včetně tunelu nebude „mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona“. Projekt tak nemusí do složitého a zdlouhavého procesu posuzování vlivu na okolí (EIA).

Záměrem města je prodloužení tramvajové tratě z dnešní konečné stanice Ečerova v Brně-Bystrci na sídliště Kamechy. V rámci stavby vzniknou tři nové zastávky: Ruda, Říčanská a Kamechy. Součástí tratě o délce 1,5 kilometru bude i 320 metrů dlouhý tunel.

Město se přitom muselo během řízení na úřadu Jihomoravského kraje vypořádat s řadou připomínek od občanů. Týkaly se například chystaného zrušení autobusové linky 54, což údajně zhorší dopravní obsluhu oblasti. Řešilo se i znehodnocení zelené plochy kolem zastávky Ruda, kterou podle stěžovatele využívají děti k sáňkování a pouštění draků, nebo seizmické vlivy tramvajové dopravy na paneláky. Město i krajský odbor životního prostředí námitky zamítly.

Tramvaj na Kamechy, zákres. Pramen: Město BrnoSídliště Kamechy v Brně. Pramen: Město BrnoBrno, pohled na Bystrc od tramvajové trati. Pramen: dokumentace EIA/Ecological Consulting a.s.

Trasa je v platném územním plánu vedena podél ulice Vejrostovy až k Teyschlově ulici, kde se zanoří do tunelu. Konečná bude u křižovatky ulic Hostislavova a Kamechy. Jako předpokládaný termín zahájení stavby dokumentace uvádí rok 2023.

Městští radní schválili tunelovou variantu letos v červnu, čímž se obloukem vrátili k variantě zvolené už v roce 2015. Mezitím roce 2018 tunel zavrhli jako příliš nákladný s poukazem na geologické podmínky. Nechali si přitom zpracovat novou studii proveditelnosti.

Tunel bude dlouhý 320 metrů, z toho 242 metrů bude ražených. U obou portálů se pak zbylé tunelové metry vybudují vyhloubením jam, vytvořením betonové konstrukce a následným zasypáním. Odhadované náklady na celou trať činí bezmála 2,3 miliardy včetně DPH.

Zajímají vás tramvaje? Vyšel nový kalendář jako pocta tramvajím ČKD Tatra KT4 z produkce bývalé továrny ČKD. Autorem fotografií je Michal Chrást. Objednat je ho možné za 200 Kč na e-mailu ckd.kt4dt@gmail.com.

Tagy brno EIA seznam tramvajová trať Ečerova - Kamechy
36 komentářů