Posun střídavé soustavy na sever může začít, Drážní úřad vydal stavební povolení

Lokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhyLokomotiva 151 a elektrická jednotka 471 v Přerově. Foto: České dráhy

Konverze by následně v rámci Moravy a Slezska měla pokračovat na Přerovsko a Ostravsko.

Správa železnic zdolala důležitý milník směrem ke konverzi elektrifikovaných tratí na střídavou soustavu. Drážní úřad před několika dny vydal stavební povolení na proměnu prvního úseku Nedakonice – Říkovice na trati Přerov – Břeclav. Povolení by mělo nabýt právní moci během února.

Hlavním cílem stavby je změna trakčního napájení ze stejnosměrného na střídavé napětí v úseku dlouhém přibližně 43 kilometrů. Styk obou soustav se tak posune směrem na sever k uzlu Přerov. Posun přechodového bodu na sever mimo jiné souvisí s přípravou elektrizace střídavou soustavou tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice. Ta by měla začít v roce 2023.

Stavební povolení pro úsek Nedakonice – Říkovice se týká zhruba 60 procent stavebních objektů. Kompletně přestavěna bude například trakční měnírna ve stanici Otrokovice. „Po předání staveniště začnou práce podle schváleného harmonogramu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Na ostatních objektech, které nevyžadovaly povolení, se už pracuje.

Jako zhotovitel stavby byly už před rokem a půl vybrány firmy Elektrizace železnic Praha a AŽD Praha ve sdružení nazvaném NEDAŘÍ2019. To nejprve muselo vypracovat projektovou dokumentaci. Ze soutěže přitom vzešla vyšší cena, než Správa železnic předpokládala. Odhadovaná cena byla zhruba 1,5 miliardy korun, cena vysoutěžená se blíží 2,1 miliardy.

„Předmětná stavba zasahuje stavebně do úseku mezi stanicemi Nedakonice (včetně) – Říkovice (včetně) na výlukovém rameni 316 Přerov – Břeclav. Výluky vyžadují opatření jednotlivých dopravců podle jednotlivých etap realizace. Stavba přímo neovlivňuje úsek Přerov – Brno,“ doplnila Friebová.

Konverze by následně v rámci Moravy a Slezska měla pokračovat. V nejbližší době by měla centrální komise ministerstva dopravy schvalovat studii proveditelnosti „změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti Ostravska a Přerovska“. V případě schválení bude Správa železnic pokračovat v navazující projektové přípravě.

Další připravovaná konverze se týká úseku Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo), kde se aktualizuje záměr projektu. „Dále je nutné získat kladné vyjádření o spolupráci napájení ze Slovenské republiky (ŽSR) pro případ výpadku TNS Střelná,“ dodala Friebová. Centrální komise by o tomto dokumentu měla rozhodovat letos v létě.

Konverze se také připravuje v rámci pěti modernizačních staveb na tahu mezi uzly Brno a Přerov (Brno – Blažovice, Blažovice – Vyškov, Vyškov – Nezamyslice, Nezamyslice – Kojetín, Kojetín – Přerov). Ty jsou koordinovány s plánovanou rekonstrukcí trati z Nezamyslic do Olomouce a elektrizací úseku Kojetín – Hulín.

Tagy konverze trakčních soustav Nedakonice - Říkovice Správa železnic Top
226 komentářů