cargo

Posudek: Most pod Vyšehradem bude nejlépe zbourat a postavit nový

Železniční most mezi Výtoní a Smíchovem. Foto: Jan SůraŽelezniční most mezi Výtoní a Smíchovem. Foto: Jan Sůra

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už má závěry posudku Kloknerova ústavu ČVUT ke zchátralému historickému železničnímu mostu mezi Pražskou Výtoní

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už má závěry posudku Kloknerova ústavu ČVUT ke zchátralému historickému železničnímu mostu mezi Pražskou Výtoní a Smíchovem. Materiál obsahuje také návrh řešení od profesora Eugena Brühwilera ze Švýcarska.

Posudek potvrzuje na základě diagnostiky a posouzení profesora Brühwilera, že most je ve špatném stavu a je nutné „jeho technický stav řešit bezodkladně“. Brühwiler vyjádřil názor, že oprava a ponechání stávajícího mostu má smysl pouze tehdy, pokud bude možné práce provést „bez rozebírání konstrukce, s minimálními výlukami, za náklady nižší než novostavba a současně v případě, že bude zaručena další minimálně osmdesátiletá životnost mostu“.

Brühwiler navrhl podle SŽDC řešení spočívající v úpravě mostovky na pevnou jízdní dráhu a nastínil ideový návrh způsobu opravy nosné ocelové konstrukce celého mostu. Kloknerův ústav navrženou možnost prověřil a konstatoval, že jde o řešení, které představuje „v případě realizace značná rizika, a to technická, ekonomická i legislativní“.

„Vzhledem k aktuálnímu stavebnímu stavu mostu, který je potřeba řešit velmi urgentně, vysoké intenzitě provozu současné a ještě vyšší plánované, možnostem provedení opravy a rizikům při realizaci opravy a při budoucím provozu a dalším hlediskům se jeví jako nejschůdnější varianta realizace nového mostu,“ cituje SŽDC z posudku Kloknerova ústavu.

Správa železnic materiály předala ministerstvu kultury, u kterého žádá o sejmutí památkové ochrany z mostu. „Výsledné rozhodnutí ministerstva kultury bude mít klíčový vliv na další pokračování projektové přípravy,“ uvedla SŽDC. Železničáři plánují brzké jednání se zástupci hlavního města Prahy a dalšími dotčenými institucemi o variantách a dalším postupu rekonstrukce výtoňského mostu.

Správa železnic přitom donedávna hovořila o tom, že hned vedle starého mostu vystaví most nový. Ten by byl dvoukolejný, přesunula by se na něj jedna kolej ze starého mostu, kde by pak zůstala pouze jedna kolej. Takový postup by vyřešil i komplikace spojené s výlukami. Spolu s novým mostem by pak vznikla i zastávka Výtoň.
Jaké řešení nakonec bude zvoleno, není jasné. Loni SŽDC mluvila o tom, že starý most, který představuje zásadní úzké hrdlo pražského železničního uzlu, vydrží pět let.

SŽDC nedávno s úspěchem vyměnila historickou konstrukci mostu přes přehradu Hracholusky. Výměnu usnadnil fakt, že most nebyl památkově chráněn.

Tagy posudek SŽDC železniční most pod vyšehradem
118 komentářů