Poruchu na labském jezu Beřkovice se nedaří odstranit, hladina ještě klesne

Zdymadlo Dolní Beřkovice, ilustrační foto. Pramen: Povodí LabeZdymadlo Dolní Beřkovice, ilustrační foto. Pramen: Povodí Labe

Hladina klesne o dva metry oproti normálu. Při snížení bude proveden sběr a transfer živočichů z obnažených částí koryta.

Páteční havárii na labském jezu Dolní Beřkovice, která vedla k velkému úbytku vodu ve zdrži jezu a zastavila lodní provoz, se nedaří odstranit. Povodí Labe oznámilo, že hladinu je třeba dále snížit, celkem tak Labe u Mělníka klesne o dva metry oproti normálu.

„Povodí Labe i Státní plavební správa informovaly o tomto vývoji hladiny provozovatele jiných než malých plavidel, která se momentálně nacházejí v dotčeném úseku vodních cest. Správce vodní cesty se současně snaží informovat také všechny provozovatele malých plavidel nacházejících se v dotčeném úseku,“ oznámila Státní plavební správa. Úbytek hladiny vedl mimo jiné k uvíznutí tlačného remorkéru s vanou ve Vraňansko-hořínském kanálu.

„Při snížení hladiny bude proveden sběr a transfer živočichů z obnažených částí koryta zdrže a bude provedena dokumentace transferu,“ oznámilo dnes Povodí Labe, jehož vyjádření v plném znění přináší deník Zdopravy.cz níže.

Vyjádření Povodí Labe

Mimořádná událost – porucha sektoru na VD Dolní Beřkovice

Dne 6. 10. 2023 ve večerních hodinách došlo k poklesu hydrostatického sektoru (hradicího uzávěru) na levém jezovém poli VD Dolní Beřkovice na Labi. Obsluze vodního díla se nepodařilo funkci hradicí konstrukce obnovit. I při zvyšování hydrostatického tlaku pomocí všech čerpadel na VD se nepodařilo sektor vztyčit.

V sobotu 7. 10. 2023 a v neděli 8. 10. 2023 byly za současného navyšování kapacity čerpací techniky
opakovaně činěny kroky ke vztyčení hydrostatického sektoru, funkci hradicí konstrukce se však opět nepodařilo obnovit. V důsledku této poruchy došlo k poklesu hladiny na VD Dolní Beřkovice o cca 120 – 130 cm, v profilu Labe Mělník o cca 110 – 120 cm a o cca 90 cm na dolní vodě pod VD Obříství. O poklesu hladiny byl vyrozuměn vodoprávní úřad, provozovatel přístavu Mělník a doku Hadík, provozovatelé MVE souvisejících s touto zdrží, státní podnik Povodí Vltavy a Státní plavební správa – středisko RIS.

Na základě prohlídky jezu konstatujeme, že pokles hydrostatického sektoru byl pravděpodobně způsoben poruchou těsnění a části spodní stavby jezu. Vzhledem k tomu, že za aktuální průtokové situace nejsme schopni s dostupnou technikou levý sektor opětovně vztyčit, jsme dnes ráno požádali o spolupráci Povodí Vltavy, státní podnik. Díky jejich vstřícnému přístupu dojde během zítřka ke snížení odtoku z Vltavské kaskády o 50 m3/s.

Po snížení odtoku z Vltavské kaskády spolu s převedením části průtoku i pravým jezovým polem očekáváme další snížení hladiny, celkově na VD Dolní Beřkovice o cca 210 cm, v profilu Labe Mělník o cca 200 cm a o cca 130 cm na dolní vodě pod VD Obříství. Při snížení hladiny bude proveden sběr a transfer živočichů z obnažených částí koryta zdrže a bude provedena dokumentace transferu. V této souvislosti spolupracujeme se zástupci Českého rybářského svazu a Českého svazu ochránců přírody, kteří koordinují činnost dobrovolníků. Během dnešního dne budou rovněž vyrozuměni vlastníci přístavišť a malých plavidel. V souvislosti s havárií byl zahájen též mimořádný monitoring kvality vody v dotčených úsecích toku Labe.

Předpokládáme, že za snížené hladiny a při sníženém zatížení hydrostatického sektoru zahájíme během zítřka provizorní sanaci poruch tak, abychom mohli levé jezové pole vztyčit a následně zahradit. Aktuálně probíhá aktivace dalších kapacitních čerpadel, zajištění potřebné manipulační techniky a materiálu. Dne 10. 10. 2023 bude vyhrazeno pravé jezové pole za účelem snížení hladiny ve zdrži. Následně po snížení hladiny bude na návodní straně uzávěru levého pole, nad místem předpokládané poruchy, zřízena ochranná jímka z pískem plněných vaků za účelem odklonění proudu vody a zpřístupnění místa poruchy. Po ohledání poruchy budou pokračovat práce na jejím provizorním zajištění, které budou směřovat ke znovuobnovení funkce levého jezového pole. Trvání prací předpokládáme v rozsahu 1 až 3 dny dle skutečného rozsahu poruchy.

Tagy jez Dolní Beřkovice Povodí Labe Státní plavební správa vltavsko-labská vodní cesta
4 komentáře