Pomoc Smartwings či Leo Express by měla projít parlamentem, míní KoroNERV-20

Stadler Flirt, foto: LEO ExpressStadler Flirt, foto: LEO Express

Občanská iniciativa KoroNERV-20, jejímž cílem je zmenšit dopady epidemie koronaviru na českou ekonomiku, je přesvědčena, že zestátnění či finanční injekce

Občanská iniciativa KoroNERV-20, jejímž cílem je zmenšit dopady epidemie koronaviru na českou ekonomiku, je přesvědčena, že zestátnění či finanční injekce do velkých soukromých společností se má provádět jen po detailním rozboru a se souhlasem parlamentu.

KoroNerv, který sdružuje 28 osobností z nejrůznějších sfér lidské činnosti, se domnívá, že stát by měl být při takových krocích velmi uvážlivý až zdrženlivý.

„Stát by měl být aktivní pouze u systémově významných a pro Českou republiku strategických podniků, jejichž selhání by ovlivnilo významnou část ekonomiky. Vyvlastnění bereme až jako poslední krok,“ říkají členové skupiny.

V oblasti dopravy se mluví v posledních dnech o dvou firmách, které by mohly být zachraňovány různým způsobem. Smartwings jednají o zajištěném úvěru a případně kapitálovém vstupu státu, Leo Express jedná o vstupu státních Českých drah. Zatímco o Smartwings se v dokumentu jmenovitě nepíše, o Leo Express ano.

„Třeba dopravce Leo Express je učebnicový příklad toho, kam stát vstupovat nemá. Je v poklesu, trvale ztrátový. Nesystémová, nestrategická společnost, která byla v problémech i dříve. Proč by tedy měl stát kupovat podobné nerentabilní firmy s malým podílem na trhu? Kdyby to bylo nějaké rodinné stříbro, tak by to mělo smysl, ale tohle ne,“ uvedl Jiří Hlavenka, jeden z členů KoroNERV-20.

Zatímco o vstupu Českých drah do Leo Express mluví ministr dopravy Karel Havlíček spíše neutrálně, pomoc Smartwings podporuje.

Tagy KoroNERV-20 LEO Express smartwings státní pomoc
125 komentářů