Poláci a Španělé budou spolupracovat na rozvoji vysokorychlostních tratí

Vysokorychlostní jednotka španělských drah Renfe. Zdroj: CPKVysokorychlostní jednotka španělských drah Renfe. Zdroj: CPK

Obě strany se budou vzájemně podporovat v oblasti plánování a projektování, čímž posílí svůj závazek k rozvoji železniční infrastruktury.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) a španělský správce železniční infrastruktury ADIF podepsali memorandum o porozumění, jehož cílem je posílit strategickou spolupráci mezi oběma stranami při rozvoji vysokorychlostní železniční sítě v Polsku. Společnost ADIF je jedním z nejzkušenějších správců infrastruktury vysokorychlostních tratí (VRT) na starém kontinentu, a španělská síť vysokorychlostních železnic je s téměř 4 000 km stávajících tratí a dalšími 1 600 km ve fázi plánování nejdelší v Evropě.

Podle dohody budou CPK a ADIF spolupracovat na různých iniciativách. Chystají společné vzdělávací programy zaměřené na liberalizaci železničního trhu a pořádání studijních návštěv, jejichž cílem je prozkoumat témata, jako je instalace kolejí na VRT a modernizace signalizačních systémů a telekomunikační infrastruktury. Kromě toho bude partnerství zahrnovat vzájemné technické konzultace na podporu rozvoje a modernizace železniční sítě, včetně zavedení trakčního napájecího systému 2 × 25 kV.

„Se španělským železničním průmyslem spolupracujeme již od roku 2021. Výsledkem této spolupráce je vývoj našich standardů VRT, které nyní sdílíme s našimi partnery ve střední a východní Evropě. Jsem přesvědčen, že spolupráce s ADIF bude dalším významným krokem při shromažďování nejlepšího a přímého know-how, díky němuž bude železnice dostupnější, konkurenceschopnější a otevřenější k uspokojování potřeb cestujících. Oceňujeme, že se spolupráce mezi ADIF a CPK dostává na další úroveň,“ řekl generální ředitel CPK Mikołaj Wild.

Polsko a Španělsko pracují na rozvoji VRT v Polsku na základě mezivládní dohody o spolupráci, kterou v květnu 2021 uzavřeli vládní zmocněnec pro CPK Marcin Horała a španělská ministryně dopravy Raquel Sánchez.

V průběhu své práce se CPK a ADIF zapojily do řady společných aktivit, včetně vytvoření pracovní skupiny zaměřené na zavádění vysokorychlostní dopravy ve Španělsku a liberalizaci železničního trhu. V rámci této skupiny sdílel španělský tým se zástupci CPK své významné odborné znalosti a zkušenosti týkající se metodiky otevírání železničního trhu a strategií pro zvyšování kapacity železniční sítě a rozvoj železničních uzlů, navíc rozšířené o technické aspekty, jako je dodávka, instalace a údržba výhybek VRT. Důraz byl kladen na to, jak dosáhnout a udržet nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a efektivity dopravy, což má zásadní význam pro úspěch a spolehlivost provozu vysokorychlostní železnice.

Spoluprací s ADIF chce CPK rozšířit své znalosti o řadu dalších důležitých aspektů rozvoje sítě vysokorychlostní železnice v Polsku. Mezi ně patří efektivní údržba a správa vysokorychlostních železničních tratí na liberalizovaném železničním trhu. Získání odborných znalostí v této oblasti má zásadní význam pro pokrok v plánování, projektování a realizaci efektivní sítě vysokorychlostních železnic v Polsku.

Centralny Port Komunikacyjny je plánovaný multimodální uzel, který bude integrovat leteckou, železniční a silniční dopravu. Projekt zahrnuje výstavbu nového letiště spolu s přestupní železniční stanicí ve středu Polska. Tento uzel bude propojen se zbytkem země i s regionem prostřednictvím husté sítě nově vybudovaných vysokorychlostních tratí, které umožní přestup mezi Varšavou a ostatními velkými polskými městy za méně než 2,5 hodiny. CPK připravuje výstavbu přibližně 2 000 km nových železničních tratí, z nichž pro více než 1 500 km jsou hotové nebo rozpracované studie proveditelnosti.

 

Prezident CPK Mikołaj Wild a ředitel pro mezinárodní záležitosti ADIF Nicolas Puiggari. Zdroj: CPK
Tagy Adif Centralny Port Komunikacyjny CPK Polsko Španělsko VRT vysokorychlostní tratě vysokorychlostní tratě v Polsku Vysokorychlostní tratě ve Španělsku
30 komentářů