Pokrok na Vlárské dráze: Nejdražší a nejrychlejší úsek získal kladné stanovisko EIA

Vlárská dráha, pohled do rovinatého území v blízkosti rybníku Stolařka. Pramen: dokumentace EIA/Hykel (Ecological Consulting a.s.)Vlárská dráha, pohled do rovinatého území v blízkosti rybníku Stolařka. Pramen: dokumentace EIA/Hykel (Ecological Consulting a.s.)

Správa železnic zdolala jeden z klíčových milníků v přípravě velké modernizace Vlárské dráhy. Tento týden získala po téměř ročním procesu

Správa železnic zdolala jeden z klíčových milníků v přípravě velké modernizace Vlárské dráhy. Tento týden získala po téměř ročním procesu kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA) pro úsek mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou (trať 340).

Jde o nejdražší z pěti chystaných modernizačních staveb na Vláře z Blažovic do Veselí nad Moravou. Přes 130 let stará trať projde především elektrizací. Správa železnic odhaduje, že modernizace a elektrizace 23 kilometrů dlouhého úseku Kyjov – Veselí vyjde na 5,8 miliardy korun.

Stavba jako jediná z celé Vláry také musela projít kompletním procesem EIA, u ostatních staveb došlo ministerstvo životního prostředí k závěru, že není třeba je posuzovat. Z procesu EIA vzešlo několik podmínek, stavbaři například nemohou rušit orla mořského v době hnízdění nebo musejí dočasně přehradit migrační trasy obojživelníkům.

Mezi Kyjovem a Veselím by se mělo začít v červnu 2023 a skončit v prosinci 2025. Trať bude elektrizována, rekonstrukcí projde železniční svršek a spodek, bude osazeno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení. Projekt zahrnuje celkem pět přeložek trati v celkové délce 4,4 kilometru.

Vlárská dráha, úsek Kyjov - Veselí n. Moravou. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Vlárská dráha, úsek Kyjov – Veselí n. Moravou. Pramen: SŽ/dokumentace EIA

Vznikne také zastávka Bzenec střed a nástupiště ve Vlkoši se nově přesunou k železničnímu přejezdu. Celkem tři přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Na části tratě má být rychlost až 160 km/h, té vlaky dosáhnou na desetikilometrovém úseku z Bzence do Veselí nad Moravou. Součástí stavby je i elektrizace spojky Bzenec – Moravský Písek (trať 342) a její částečná přeložka.

Trať Blažovice – Veselí nad Moravou je dráha celostátní, nezařazená do základní evropské sítě TEN-T, nezařazená do sítě Evropských nákladních koridorů. Trať je dvoukolejná, neelektrizovaná. Dalšími stavbami na trati jsou „Rekonstrukce ŽST Kyjov“, „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a „Rekonstrukce úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“.

SŽ podle studie proveditelnosti počítá se zkrácením cestovní doby mezi Veselím nad Moravou a Brnem hlavním nádražím na 70 minut u spěšných vlaků. Dosud spěšným vlaků trvá cesta 84 minut. SŽ odhaduje náklady na modernizaci celého úseku z Brna do Veselí nad Moravou na více než devět miliard korun.

Aktuální stav další přípravy přibližuje mluvčí Správy železnic Nela Friebová: Soubor staveb na úseku Blažovice (mimo) – Veselí n. M. (mimo) je nyní ve fázi schvalování záměrů projektů s předpokladem schválení na MD v červnu 2020. Následovat bude dokončení dokumentací pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí. V průběhu roku 2021 předpokládáme zpracování jednotlivých dokumentací pro stavební povolení. V roce 2022 získání stavebního povolení. Zahájení realizace staveb je předpokládané v průběhu roku 2022 a 2023. Přesný harmonogram výstavby zatím není stanoven a bude upřesňován na základě úspěšnosti získání jednotlivých územních rozhodnutí a stavebních povolení, dále koordinaci stavebních prací se souvisejícími investicemi a zejména možností a optimalizací výlukové činnosti ve vazbě na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Tagy EIA elektrizace Správa železnic Top trať 340 Brno - Veselí nad Moravou Vlárská dráha
53 komentářů