Podepsáno. Skanska může začít stavět téměř 9 kilometrů D55 podél Moravy

Vizualizace D55 u Moravského Písku. Foto: ŘSDVizualizace D55 u Moravského Písku. Foto: ŘSD

Dálnice bude hotová do roku 2024, naváže na již rozestavěný úsek z Babic.

Na Moravě začne stavba dalšího dálničního úseku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již podepsalo smlouvu se společností Skanska na celkem 8,8 kilometru dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. Stavět se má začít 2. srpna.

Kontrakt za 1,95 miliardy korun je již v registru smluv. Stavba má všechna potřebná stavební povolení. Na trase již probíhají přípravné práce a archeologický průzkum.

Skanska nabídla v soutěži nejnižší cenu, odhadovaná hodnota byla 2,6 miliardy korun. Z šesti nabídek byly všechny pod odhadovanou cenou projektu, většina v rozmezí 2–2,2 miliardy korun. Samotná soutěž se táhla nezvykle dlouho kvůli množství dotazů.

Úsek D55 Staré Město - Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Úsek D55 Staré Město – Moravský Písek. Pramen: ŘSD

Součástí stavby bude vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů. Úsek má být zprovozněn v roce 2024. Vedení trasy je navrženo podél železniční trati v nenáročném terénu Dolnomoravského úvalu. Úsek začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Staré Město–jih a končí severně od Moravského Písku.

Stavba začne přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Vznikne nové koryto, nad starým se zbuduje konsolidační násyp.

Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici D55. Stávající dvoupruhové uspořádání přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Oblast kolem Uherského Hradiště je nyní velkým staveništěm, staví se již úsek D55 z Babic do Starého Města, začala také rekonstrukce silnice I/55 v Kunovicích.

Celá D55 od Olomouce přes Přerov a Otrokovice k Břeclavi má měřit 101 kilometrů, hotovo je nyní 18 kilometrů. Úsek Přerov – Hulín bude mít D55 společný s dálnicí D1. D55 má být nejkratším spojením Ostravy a Olomouce s Břeclaví a Bratislavou. Dálnice po dokončení odvede dopravu z center 18 měst a obcí. Osm úseků je v přípravě. Na úseku z Babic našli archeologové velké množství historicky cenných nálezů.

Tagy D55 D55 Staré Město - Moravský Písek Ředitelství silnic a dálnic Skanska
95 komentářů