Rušná silnice I/55 bude v Kunovicích bezpečnější, začala její rekonstrukce a částečné rozšíření

Rekonstrukce průtahu Kunovicemi začíná před křižovatkou se silnicí I/50. Foto: Google Street ViewRekonstrukce průtahu Kunovicemi začíná před křižovatkou se silnicí I/50. Foto: Google Street View

Kolem Kunovic začne v srpnu vznikat dálnice D55, podle ŘSD ale úpravy stávajícího průtahu již nepočkají.

V Kunovicích dnes začaly práce na úpravách průtahu městem na silnici I/55. Zakázka za 116 milionů korun má přinést hlavně bezpečnější provoz, hotovo má být příští rok. První omezení pro řidiče začne příští týden v úterý. Práce provádí Skanska.

„Cílem je zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů, a posílení kapacity silničního průtahu. Ta je na silnici I/55 dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče časté komplikace a dlouhé kolony,“ řekl ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

V úseku navíc dochází k často k nehodám, na jednom kilometru zhruba dvacetkrát ročně. ŘSD se rozhodlo pro modernizaci a opravu i přes to, že se začne v srpnu stavět nový úsek D55 v blízkosti Kunovic. „S ohledem na celkový význam silnice I/55 je třeba tyto pro­blémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Součástí stavby je také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ dodal Chudárek. Denně podle sčítání dopravy Kunovicemi projede po silnici I/55 11 tisíc aut. Detaily o omezení a objízdných trasách jsou na stránkách Kunovic.

Přidání řadících pruhů, přesun přechodu

„Cílový stav celé rekonstrukce by měl podstatně usnadnit průjezd automobilů městem i výrazně zkvalitnit veřejný prostor v našem městě. Projekt také nezapomíná na zvýšení komfortu cyklodopravy i pěších tak, aby byl pohyb obou skupin účastníků silničního provozu v daném úseku bezpečnější. Věřím, že po dokončení této významné stavby společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 již bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší než doposud. To za dočasné omezení spojené s výstavbou určitě stojí,“ řekl starosta města Kunovice Pavel Vardan.

Rekonstruovaný úsek na silnici I/55 má délku 1200 m. V lokalitě křižovatky se silnicí I/50 dojde k přidání řadících jízdních pruhů a zrušení přechodu napříč silnicí I/55. Ten se přesune k autobusovým zastávkám. „Autobusové zastávky přesuneme do zálivů tak, aby nezasahovaly do jízdních pruhů, a upravíme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m (rampa MÚK v návaznosti na křižovatku s I/55),“ dodal Roman Zbořil ze Skansky. V ulici Na Rynku dojde ke snížení šířky asfaltové vozovky silnice I/55 a podél ní vzniknou par­kovací pruhy s dlážděným povrchem. Budou zde také nové zálivy pro autobusové zastávky. „V příštím roce budou práce pokračovat úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu,“ dodal Zbořil. Detailně je stavba popsána v letáku ŘSD.

Tagy I/55 Kunovice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Skanska
5 komentářů