Podepsáno. Pokračování Velkého městského okruhu v Brně může začít, stavba řidiče zásadně neomezí

Vizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: Brno

ŘSD pokračuje s přípravou dalších částí městského okruhu, do prosince běží čas na nabídky pro úsek z Tomkova náměstí do Rokytovy ulice.

Po letech komplikací se stavebním povolením a později výběrem zhotovitele už nic nebrání stavbě další části Velkého městského okruhu (VMO) v Brně. Ředitelství silnic a dálnic společně s Brnem, jako dalšími investorem, podepsalo smlouvu na stavbu 2. etapy Žabovřeské.

Zakázku získalo sdružení firem Eurovia, Hochtief a Subterra. ŘSD muselo stavbu soutěžit dvakrát, první tendr zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Průtahy vyšly stát na 87 milionů korun. O tolik byla nejnižší nabídka v opakované soutěži vyšší. Vysoutěžená cena je nakonec 2,035 miliardy korun.

Staveniště má být předáno do konce roku, hotovo má být v létě 2024. Druhá etapa počítá s pracemi od Kamenomlýnského mostu směrem k mimoúrovňové křižovatce Hlinky. Součástí je také ražba tunelu a přeložka tramvajové trati, která jím nově povede.

Druhá etapa začíná u Kamenomlýnského mostu. Díky úzkému prostoru je nutné v navazujícím úseku vést tramvajovou trať do tunelu, který bude dlouhý půl kilometru. Z větší části bude ražený, částečně přesýpaný. Díky posunutí trati vznikne dostatečný prostor pro vybudování čtyřpruhové komunikace až k Pisárkám. Součástí stavby je rovněž lávka pro pěší. Z našeho pohledu se s ohledem na skladbu stavebních objektů a charakter území jedná o technicky a koordinačně velmi náročnou stavbu. Vedení silniční dopravy bude až na výjimky i nadále v režimu 1+1 tak, jak tomu bylo i u nyní realizované části stavby,“ popsal ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Řidiči tak budou mít vždy jeden jízdní pruh v každém směru.

První etapa Žabovřeské finišuje. Druhá polovina otevře ještě letos

V první etapě stavby Žabovřeské se práce odehrávaly mezi Kamenomlýnským a Kníničským mostem, kde vzniká čtyřproudá komunikace. Dále bylo nutné postavení doprovodné komunikace a lávky přes ulici Žabovřeskou, díky které se chodci vyhnou nebezpečnému přecházení přes zatíženou silnici. „V současnosti je dokončena jedna polovina komunikace a do konce roku by měla být zprovozněna i druhá polovina. Do provozu by mohla být uvedena už 17. prosince letošního roku, celkové dokončení první etapy pak plánujeme na jaro příštího roku,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Trasa II.etapy VMO Žabovřeská

Trasa II.etapy VMO Žabovřeská

Stavbu druhé etapy oproti původním předpokladům významně urychlí výluka tramvajové linky 1. Ta může trvat až dva roky. Náhradní doprava bude jezdit přes ulici Veveří. Díky kyvadlovému provozu tramvají zůstanou obsluhovány v daném úseku pouze zastávky Stránského a Bráfova. „Začátek výluky předpokládáme v lednu 2021. Přesné datum je zatím v jednání i s ohledem na plánovanou výluku tramvají na Lesnické a definitivně vzejde z harmonogramu zhotovitele, který je předkládán po podpisu smlouvy,“ dodala Markéta Vaňková.

Brno z celkového rozpočtu na stavbu uhradí 121 milionů korun, jde o peníze na objekty zajišťující obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodníků a dalších tras pro pěší. Lávka převádí chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky – Komín a propojuje tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. V rámci II. etapy město zajišťuje také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun. V neposlední řadě také zajišťuje úpravu neogotické kapličky z roku 1884. Ta byla v roce 2015 prohlášena kulturní památkou.

První tendr zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na popud firmy Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt ze slovenské Rožňavy kvůli požadavku na předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

ŘSD pokračuje i s přípravami dalších částí okruhu. Aktuálně běží soutěž na úsek od Tomkova náměstí po Rokytovu ulici. Termín podání nabídek byl několikrát posunut, aktuálně na prosinec.

Tagy brno Eurovia CS Hochtief I/42 I/42 VMO Žabovřeská Ředitelství silnic a dálnic Subterra VMO VMO Brno Žabovřeská
33 komentářů