Pět dnů zdarma, pak za běžné jízdné. Stát chystá pravidla pro bezplatnou přepravu Ukrajinců

Příjezd ukrajinských uprchlíků do Česka. Foto: České dráhyPříjezd ukrajinských uprchlíků do Česka. Foto: České dráhy

Ministerstvo dopravy bude dopravcům jízdné kompenzovat, čeká náklady tři miliony korun denně.

Ministerstvo dopravy chce vnést jasnější pravidla pro bezplatnou přepravu ukrajinských občanů v české veřejné dopravě. Tu postupně zavedla většinu dopravců a zejména objednatelů.

Vyplývá to z materiálu pro vládu, který má redakce k dispozici. „Smyslem přepravy občanů Ukrajiny zdarma ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy,“ uvádí se v dokumentu.

Podle ministerstva je nutné jejich bezplatné přepravě „vtělit určitá pravidla“. „Není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v Čechách, a nastalý stav se jich přímo nedotýká. Opatření se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu,“ uvádí ministerstvo.

Stát nyní chystá nyní úpravu cenového výměru, který stanoví nárok na bezplatnou přepravu. Jízdné zdarma bude jen ve 2. třídě ve vlacích překračující hranici. Plošné cestování všemi vlaky po Česku má skončit. Nárok budou mít jen uprchlíci prvních pět dnů po vydání víza strpění nebo vydání víza za účelem dočasné ochrany.

Cenový výměr se bude týkat jen železniční dopravy. U dalších způsobů přepravy bude záležet na dopravcích či objednatelích, jaká pravidla nastaví.

Stát dopravcům bude kompenzovat náklady za bezplatnou přepravu jako u státem nařízených slev na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket). Ministerstvo očekává, že denně zaplatí zhruba tři miliony korun. „Nelze to však přesně předvídat, neboť migrační vlna není konstantní, obecně se předpokládá, že s časem bude klesat, ale zatím neznámou rychlostí,“ uvádí se v dokumentu.

Tagy bezplatná doprava humanitární pomoc Ministerstvo dopravy pomoc Ukrajině
Žádné komentáře