Penta se snaží zablokovat stavbu paralelní dráhy na Ruzyni u soudu

Přistání na dráhu 06/24. Foto: Letiště PrahaPřistání na dráhu 06/24. Foto: Letiště Praha

Společnost Letiště Vodochody, která patří do skupiny Penta, zkouší zablokovat u soudu plánovanou expanzi Letiště Praha v podobě stavby paralelní přistávací a vzletové dráhy. Příprava miliardové stavby tak může nabrat několik let zpoždění. Penta v minulosti na přípravách nové ranveje výrazně profitovala, když letišti prodala pozemky pro její stavbu s několikamiliardovým ziskem.

Společnost Letiště Vodochody, která patří do skupiny Penta, zkouší zablokovat u soudu plánovanou expanzi Letiště Praha v podobě stavby paralelní přistávací a vzletové dráhy. Příprava miliardové stavby tak může nabrat několik let zpoždění. Penta v minulosti na přípravách nové ranveje výrazně profitovala, když letišti prodala pozemky pro její stavbu s několikamiliardovým ziskem.

Letiště Vodochody podalo návrh na zrušení opatření obecné povahy – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. „Navrhovatel nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby VPS D300 – plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha), která má být určena pro novou přistávací dráhu z důvodu možného zvýšení hlukové zátěže na pozemcích v jeho vlastnictví. Namítá, že by záměr mohl vyvolat komplikace při plánovaném stavebním i kapacitním rozvoji letiště Praha/Vodochody,“ uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.

Podle ní současně firma ze skupiny Penta uvádí, že plánovaný rozvoj vodochodského letiště závisí na vybudování mimoúrovňové křižovatky na dálnici D8, která byla předmětem příslušné 2. aktualizace Zásad Středočeského kraje. „Tento záměr byl při jejím vydání Zastupitelstvem Středočeského kraje vypuštěn a jeho prověření bylo přesunuto do Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. S tímto navrhovatel nesouhlasí jak věcně, tak i z hlediska zákonnosti pořizovacího procesu,“ popsala Frintová. Podle ní Středočeský kraj se žalobou v plném rozsahu nesouhlasí a připravuje proto prostřednictvím svých právních zástupců vyjádření.

Letiště Praha podle vyjádření ředitele marketingu, komunikace a zákaznické zkušenosti Jakuba Puchalského o žalobě již ví. „Připravujeme veškeré kroky k tomu, abychom plně hájili zájmy letiště. Prvním krokem bude uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení, neboť Letiště Praha je osobou, která může být přímo dotčena případným zrušením napadeného opatření obecné povahy,“ řekl Puchalský. „Následně Letiště Praha připraví vyjádření ve věci samotné, kdy předloží soudu celou řadu argumentů, kterými vyvrátí tvrzení navrhovatele a podpoří záměr paralelní dráhy,“ dodal.

Letiště Praha už žádá o územní rozhodnutí pro stavbu paralelní dráhy, která má umožnit další navýšení provozu. Hotová má být v roce 2028.

Pozemky nutné pro stavbu dráhy prodala Penta Letišti Praha v roce 2009. Dříve ty samé pozemky mohlo Letiště Praha získat podstatně levněji. V době, kdy letiště vedl Martin Kačur, ale nákup odmítlo. Kačur má v Pentě projekt letiště ve Vodochodech na starosti.

Martin Kačur na otázky odpovědě dodatečně (doplněno v 15:00):

Vnímáme to jako spolupráci Kraje s odpůrci rozvoje letiště Vodochody a my jsme již neměli jinou možnost, než napadnout celou 2.aktualizaci ZUR SCK.

Ano podali jsme žalobu (a rovněž podnět na MMR). Naše žaloba necílí na paralelní dráhu a ani na pražský okruh, ale na postup Kraje při schvalování 2.aktualizace ZUR SCK.

Zjednodušeně jde o to, že podle našeho názoru Kraj schválil 2.aktualizaci ZUR SCK v rozporu se zadáním této aktualizace, tedy bez mimoúrovňové křižovatky na D8 Odolena Voda, přestože mimoúrovňová křižovatka byla po celou dobu projednávání, včetně veřejného projednání 2.aktualizace její součástí a byla i Krajem původně hodnocena kladně. Až po veřejném projednání mimoúrovňová křižovatka z 2.aktualizace ZUR vypadla, a to bez nějakého rozumného odůvodnění.  

Tagy letiště praha Letiště Vodochody paralelní dráha Penta Středočeský kraj
38 komentářů