Pejša: Překotná výměna vedení ČD může znejistit věřitele a vést k rozprodeji dcer

Železniční okruh ve Velimi. Snímek pořízen na katastru Cerhenic. Foto: Jan SůraŽelezniční okruh ve Velimi. Snímek pořízen na katastru Cerhenic. Foto: Jan Sůra

Bývalý dlouholetý předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša v září skončí na základě vlastního rozhodnutí i jako zástupce zaměstnanců v

  • Bývalý dlouholetý předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša v září skončí na základě vlastního rozhodnutí i jako zástupce zaměstnanců v dozorčí radě Českých drah, kde seděl sedm let. V rozhovoru varuje mimo jiné před překotnou výměnou vedení dopravce. „Pokud by se nepovedlo refinancování dluhopisů vlivem zneklidnění zahraničních bankovních kruhů po překotné výměně managementu, tak bohužel dojde k urychlenému, tedy i cenově nevýhodnému, rozprodeji dceřiných společností,“ myslí si Pejša.

Jarolav Pejša.
Autor: Obzor/Michael Mareš

 

Jak hodnotíte nedávné změny v dozorčí radě Českých drah? Povedou skutečně k odpolitizování ČD?

Ze současných devíti členů DR vím pouze o dvou, že jsou členy politické strany. Konkrétně Vojtěch Kocourek je členem ČSSD a podle sdělovacích prostředků pan (Jan) Štrof, kterého osobně neznám, zastupuje ANO. Podle těchto údajů by DR měla být méně politická, protože další tři členové jsou voleni zaměstnanci a zbývající nově jmenovaní pocházejí z akademické sféry. V dnešní době i vysoké školy a jejich představitelé musí zvládat řešení ekonomických problémů a existenční zajištění vysokých škol, ale jejich výhledy jsou více dlouhodobé a méně operativní, než je tomu u akciové společnosti. Proto se obávám, aby jejich přístup k řešení problémů nebyl více akademický než manažerský. Vím, že manažerský přístup je záležitostí představenstva, ale DR ČD jmenuje členy představenstva.

Vedení ministerstva dopravy oznámilo, že cílem je právě i výměna představenstva. Nese to podle vás pro podnik nějaká rizika?

Tím se vlastně vracíme k první otázce. Jen dva členové DR jsou členy politické strany, ale pokud budou nově jmenovaní pouze plnit zadání stanovená ministrem dopravy, tak jde právě o zpolitizování správy ČD. Vždyť oni mají rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s péčí řádného hospodáře a ne být pouhou převodní pákou rozhodnutí ministra dopravy. ČD jsou vlastněny ze sta procent státem, ale to neznamená, že přání ministra dopravy je rozkazem. Pak by DR nemusela mít devět členů, ale stačil by jeden. Předem požadovaná výměna managementu v době, kdy počátkem příštího roku jsou splatné eurové dluhopisy v hodnotě kolem osmi miliard korun, je velmi riskantní. Může dojít ke komplikacím s refinancováním dluhopisů a v důsledku toho k urychlenému, tedy i cenově nevýhodnému, rozprodeji dceřiných společností.

Není to ale podobné jako za ministra Zdeňka Žáka před pěti lety, kdy náhlá výměna vedení žádné zásadní potíže nakonec nepřinesla?

Především by bylo nebezpečné, kdyby ministrem požadovaný nový management skončil tak rychle jako zmiňované vedení Dalibora Zeleného, které nastoupilo na konci července 2013 a skončilo v únoru 2014. Nyní by takový veletoč mohl mít fatální následky. Proto také budu navrhovat, aby se dozorčí rada zabývala případným výběrovým řízením na inovované představenstvo ČD až po vyřešení způsobu refinancování eurových dluhopisů v příštím roce.

Zmínil jste riziko rozprodeje ČD, mluví se například o Cargu, Telematice nebo VÚŽ. Je to reálné?

Na tuto otázku jsem vlastně už odpověděl. Pokud by se nepovedlo refinancování dluhopisů vlivem zneklidnění zahraničních bankovních kruhů po překotné výměně managementu, tak bohužel dojde k urychlenému, tedy i cenově nevýhodnému, rozprodeji dceřiných společností. Dojde tím ke škodám, budeme znát viníka, ale bohužel škody budou nevratné.

Jak vidíte budoucnost ČD na liberalizovaném trhu?

Při odpovědi na tuto otázku je nutné si uvědomit, že v letech 1990 až 2008 stát nedostatečně hradil služby objednané u ČSD, respektive ČD. Při vzniku akciové společnosti ČD 1. ledna 2003 došlo k oddlužení, ale nedostatečná úhrada pokračovala dál. Důsledkem bylo naprosto zanedbané investování do kolejových vozidel. Teprve od roku 2009 platily dlouhodobé smlouvy v dálkové i regionální dopravě a začala masivní obnova kolejových vozidel, ale je potřeba ještě několik let, aby se ČD dostaly do rovnoprávného postavení s možnou další konkurencí. Od roku 2019 to nebude jen konkurence vnitrostátních alternativních dopravců, ale bude možná i konkurence ze zemí EU. ČD jsou stoprocentně vlastněny státem, jsou tedy státním majetkem, proto by stát neměl ničit svůj majetek. Obměněná DR by měla usilovat o dobrou přípravu ČD na nástup intenzivní liberalizace podle čtvrtého železničního balíčku EU. Ale touto přípravou není překotně vypsané výběrové řízení na nový management bez vyřešení problému refinancování dluhopisů.

Sám v dozorčí radě v září končíte. Budete doporučovat za sebe nějakého nástupce pro volby?

V září letošního roku odcházím do důchodu, a proto při volbách do DR ČD již nebudu zaměstnancem ČD a nebudu ani volit nové zástupce. Každý by měl ručit sám za sebe, proto ani nemohu doporučovat, protože ručit mohu pouze sám za sebe. Zaměstnanci by při volbě měli zvážit dosavadní činnost nabízených kandidátů, jejich odbornost i charakterové vlastnosti a také schopnost získávat spojence přesvědčováním názorových oponentů. Jinak by hlasování v DR mohlo dopadat 6:3, což je poměr členů jmenovaných řídícím výborem a volených zaměstnanci, a volba zástupců zaměstnanců by vlastně ztrácela smysl. Pokud se týká mne, tak odchodem do důchodu a z DR ČD nekončí můj zájem o železnici. Budu až do konce života ochoten ke spolupráci s každým, kdo bude mít zájem o mé názory na železnici a bude chápat, že železnice není dopravní prostředek 19. století ale naopak perspektivní dopravní prostředek 21. století.

Tagy České dráhy dluhopisy Pejša
19 komentářů