LOT 3a leaderboard

Palivo budoucnosti? V Brně vyjel první autobus poháněný plynem z odpadní vody

Autobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod. Autor: DPMBAutobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod. Autor: DPMB

Brněnský dopravní podnik vyslal do ulic autobus, který využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice jde zřejmě

Brněnský dopravní podnik vyslal do ulic autobus, který využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice jde zřejmě o první případ využití takto získané energie k pohonu hromadné dopravy.

Autobus s takzvaným bioCNG pohonem lze potkat na linkách spojujících Chrlice a Modřice s centrem města. Testovací období potrvá do prosince a poté bude zkušební provoz vyhodnocen. „Jde o chytré řešení, které přispívá k soběstačnosti města. Odpad, který lidé vyprodukují, opět může sloužit lidem,“ uvedl ředitel podniku Miloš Havránek.

Brněnský dopravní podnik se tak zapojil do pilotního projektu „BioCNG pro města“, jehož cílem je poukázat na možnosti dalšího využití biologického odpadu a odpadních vod. Ty mohou sloužit jako zdroj energie i hnojivo v zemědělství.

Autobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod.
Autor: DPMBAutobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod.
Autor: DPMBAutobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod.
Autor: DPMBAutobus DPMB jezdící na plyn z odpadních vod.
Autor: DPMB

„Na příkladu Brna chceme ukázat, že využitím biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území města, můžeme získat dostatek energie na celoroční pohon přibližně až 50 autobusů městské hromadné dopravy,“ uvedl iniciátor projektu Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky, což je nevládní nezisková organizace.

Zázemí čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích poskytly Brněnské vodárny a kanalizace, které umožnily odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů. Dopravní podnik města Brna pak vyčlenil pro testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).

Česká výzkumná společnost MemBrain poskytla jednotku, která čistí unikající bioplyn na kvalitu zemního plynu, jednotka využívá českou membránovou technologii. „Alternativní energetické využití bioplynu má velký potenciál. Za tímto  účelem se naše společnost také zapojila do projektu. Chceme odzkoušet efekt úpravy kalového plynu vznikajícího na ČOV Brno-Modřice na kvalitu zemního plynu a dále s ním pracovat jako s ekologickým zdrojem energie,“ uvedl za Brněnské vodárny a kanalizace ředitel kanalizační sekce Vladimír Habr.

Tagy bioplyn brno Dopravní podnik města Brna DPMB MHD odpadní voda
19 komentářů