Osud tratě z Chrástu do Plzně se naplnil, ministerstvo ji zrušilo

Nádraží Chrást u Plzně. Pramen: Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51287665Nádraží Chrást u Plzně. Pramen: Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51287665

Osobní vlak z Chrástu tak dnes do Doubravky musí jezdit úvratí přes Ejpovice

Smutný příběh celostátní tratě z Chrástu do Plzně-Doubravky dostal v pátek ministerskou tečku. Ministerstvo dopravy vyhovělo žádosti Správy železnic a trať úředně zrušilo. Oznámení se objevilo na úřední desce ministerstva, účastníci řízení mají ještě 15 dní na případné podání rozkladu. V samotném řízení se žádný z účastníků nevyjádřil. Účastníky byly město Plzeň, Plzeňský kraj, obec Chrást a Správa železnic.

„Při posuzování návrhu Správy železnic na zrušení předmětné části celostátní dráhy přihlédlo ministerstvo dopravy ke skutečnosti, že zrušený úsek celostátní dráhy byl v plné míře nahrazen tunelovou přeložkou v úseku Ejpovice – Plzeň-Doubravka. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku,“ napsalo ministerstvo.

Fakticky bylo o zrušení tratě rozhodnuto už v letech 2005 až 2008, kdy se připravoval projekt Ejpovického tunelu. Velký podíl na tomto rozhodnutí mělo i tehdejší vedení Plzeňského kraje, které nepožadovalo zachování původní trati.

Ještě v roce 2018 se vytrhání kolejí snažilo zabránit sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, nakonec úsilí vzdalo. Správci železnice se odvolávali na to, že zrušení trati je součástí projektu. Podle ŽESNADu „nesmyslným rozhodnutím“ železniční síť nenávratně přišla o kapacitu pro nákladní i osobní dopravu. ŽESNAD tehdy právě tento krok Správy železnic (tehdy SŽDC) jmenoval jako jeden z důvodů svého vzniku.

Osobní vlak z Chrástu tak dnes do Doubravky musí jezdit úvratí přes Ejpovice a cesta mu trvá 15 minut. Ještě v roce 2017 to bylo po přímé trati osm minut. Původní koleje se začaly vytrhávat už koncem roku 2018, místo elektrických vlaků Chrást nyní obsluhují motoráky.

Vizualizace koridoru za Ejpovicemi směr Plzeň. Stará trať vpravo, nová přeložka vlevo. Autor: SŽDC

Vizualizace koridoru za Ejpovicemi směr Plzeň. Stará trať vpravo, nová přeložka vlevo.
Autor: SŽDC

Tagy Ministerstvo dopravy Správa železnic Top trať Chrást u Plzně - Plzeň-Doubravka
127 komentářů