Oprava Negrelliho viaduktu finišuje, už má sloupy pro trakční vedení. Stavba státu opět podražila

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Správa železnicRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Správa železnic

Velká rekonstrukce Negrelliho viaduktu vstupuje do závěrečné fáze. Na mostě se již začaly objevovat sloupy pro trakční vedení. Podle Správy

Velká rekonstrukce Negrelliho viaduktu vstupuje do závěrečné fáze. Na mostě se již začaly objevovat sloupy pro trakční vedení. Podle Správy železnic i zhotovitele by od 1. června letošního roku měly už na úsek z Masarykova nádraží a Hrabovky do Bubnů vlaky v běžném provozu.

„V prosinci 2019 byla zahájena montáž sloupů trakčního vedení v úseku Hrabovka – Bubny. Zbývá dokončit pokládku antivibračních rohoží a železničního svršku v úseku Křižíkova – Masarykovo nádraží,“ řekl Michal Talián, mluvčí Hochtiefu. Zakázku získal Hochtief ve sdružení se společnostmi Avers a Strabag.

Podle Taliána poté dojde k montáži trakčního vedení a zabezpečovací zařízení na celém viaduktu. „Stále držíme termín slavnostního zahájení a akcí pro veřejnost 31. 5. s tím, že 1. 6. začne komerční provoz,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Podle údajů v registru smluv došlo k dalšímu prodražení celé zakázky o dalších 9 milionů korun na 1,379 miliardy korun.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové jsou za posledním dodatkem hlavně náklady na snesení a novou výstavba klenby č. 50, která se nachází přibližně na úrovni křižovatky ulic Pobřežní a Prvního Pluku. „Jedná se o železobetonovou konstrukci z padesátých let, která vykazovala poruchy v takovém rozsahu, že jí nebylo možné sanovat. Další podstatný nárůst představují práce na lících kleneb, které nebyly v době zpracování projektu přístupné a k posouzení jejich skutečného stavu mohlo dojít teprve až po zahájení prací, kdy bylo možné odstranit nepůvodní vestavby a omítky,“ vysvětlila.

Další vícenáklady vznikly upřesněním projektové dokumentace v průběhu realizace. „Jedná se o historickou stavbu, ke které neexistuje jakákoliv dobová technická dokumentace a kde při zpracování projektu rekonstrukce bylo možné provést stavebně-technický průzkum jen ve velmi omezeném rozsahu,“ vysvětlila. Původně vysoutěžená cena byla 1,045 miliardy korun.

Stavbaři z mostu ale nezmizí ani po červnu. Restaurátorské práce na viaduktu a opravy povrchů pod viaduktem budou probíhat až do listopadu.

Tagy Negrelliho viadukt Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Správa železnic
47 komentářů