Odbory žádají úlevy pro dopravce, chtějí zrušit platby za koleje i zelenou elektřinu

Elektrická lokomotiva CZ Loko EffiLiner 3000 Autor: Robert ŠkrlantElektrická lokomotiva CZ Loko EffiLiner 3000 Autor: Robert Škrlant

Železniční odbory se poprvé během virové krize výrazněji ozvaly a zastaly dopravců. Odborové sdružení železničářů vyzvalo dopisem ministerstvo dopravy, aby

Železniční odbory se poprvé během virové krize výrazněji ozvaly a zastaly dopravců. Odborové sdružení železničářů vyzvalo dopisem ministerstvo dopravy, aby podpořilo dopravní firmy řadou úlev. Dokument zveřejnilo sdružení na svých stránkách.

OSŽ mimo jiné navrhuje upuštění od poplatků za použití dopravní cesty pro osobní i nákladní dopravce za období od března do konce roku. A to buď zcela, nebo alespoň částečně. Správa železnic zatím přistoupila pouze k odložení splatnosti faktur.

Odboráři rovněž žádají zrušení plateb na obnovitelné zdroje energie pro zbytek roku 2020 (elektrická trakce) a zrušení sankcí za neodebrání sjednaného množství trakční energie. V dopise se současně píše, že případné úlevy pro dopravce nemohou jít k tíži Správy železnic. Musel by je financovat státní rozpočet, a to pravděpodobně ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Požadavek na zrušení příplatku na takzvanou zelenou elektřinu na dráze považuje OSŽ podle vyjádření svých představitelů za legitimní dlouhodobě. „Nicméně v současné situaci by významně pomohlo i přechodné zrušení této platby. Také s ohledem na aktuální výrazné snížení cen paliv využívaných v konkurenční výrazně méně ekologické silniční nákladní dopravě je tento požadavek zcela zřejmě na místě,“ napsalo OSŽ v dopise adresovaném ministru Karlu Havlíčkovi a zaslaném na vědomí premiérovi Andreji Babišovi, generálním ředitelům Správy železnic, ČD a ČD Cargo a také představitelům sdružení ŽESNAD.CZ a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Poplatky za dopravní cestu a elektřinu patří k největším nákladovým položkám dopravců. Výnosy Správy železnic z poplatku za užití kolejí činí zhruba čtyři miliardy, což Správě železnic zdaleka nestačí pokrýt náklady na provozování dopravní cesty (6,5 miliardy ročně).

Na zatížení platbou za obnovitelné zdroje poukazuje zejména sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz, které k sobě ještě v loňském roce přibralo Sdružení dopravních podniků ČR. Podle studie, kterou si obě sdružení nechala zpracovat, zaplatí firmy v kolejové dopravě ročně na těchto poplatcích 900 milionů korun, což je zhruba 23 procent nákladů na trakční elektřinu v dopravě. V sousedním Německu jsou dopravci od tohoto poplatku osvobozeni.

Vyjádření ministerstva dopravy k požadavkům OSŽ deník Zdopravy.cz shání.

Tagy Odborové sdružení železničářů platba za dopravní cestu poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny
70 komentářů