Obrazem: Vizualizace ukazují, jak bude vypadat nová tramvajová trať do Komořan

Vizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-Projekt

Trať má vyřešit dopravní zácpy a kultivovat veřejná prostranství v této části Prahy.

Projektantská společnost IM-Projekt ukázala vizualizace a technickou studii prodloužení tramvajové trati z pražských Modřan do Komořan. Projekt zpracovává pro dopravní podnik, stavbu 2,32 kilometru dlouhé tratě v pondělí schválili pražští radní. Stavba trati by se měla uskutečnit v letech 2027 až 2029.

Tramvajová trať na pravém břehu Vltavy se prodlouží do Komořan. Stavět se má za čtyři roky

Nová tramvajová trať se napojí na stávající síť u zastávek Nádraží Modřany. Dále bude vedena v boční poloze podél ulice Komořanské, mostem přes ulici U Soutoku a po tělese železniční vlečky do Komořan, kde bude ukončena v prostoru předpokládané přestavby průmyslového areálu.

Studie řeší podobu a uspořádání budoucího šířkově proměnného veřejného prostranství v koridoru podél Komořanské ulice, které vznikne mezi novou zástavbou na území bývalého Modřanského cukrovaru a rekonstruovanou a rozšířenou Komořanskou ulicí.

Podle projektantů jsou dopravní možnosti v Komořanech už nyní nedostačující. Čtvrť se navíc postupně transformuje a řada průmyslových objektů se postupně změní v obytné domy. Komořanskou pravidelně postihují dopravní zácpy. Nová trať bude oddělená od silniční dopravy, město ji využije také k celkovému „zkulturnění“ veřejných prostranství v této části Prahy.

Technické údaje

Stupeň projektové dokumentace: Technická studie TST (2022)
Investor: Dopravní podnik Praha
Zpracovatel – Sdružení firem: PRAGOPROJEKT, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce
Architektonický návrh: Ing. Arch. Monika Prostředníková
Investiční náklady: 810 milionů Kč (včetně DPH)
Délka dvoukolejné TT: 2,32 km
Tramvajová smyčka: 365 + 130 m
Počet tramvajových zastávek: 5
Návrhová rychlost: 50 km/h
Počet SO a PS: 76

Vizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektProjekt novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektProjekt novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-ProjektVizualizace novostavby tramvajové tratě Nádraží Modřany - Nové Komořany. Zdroj: IM-Projekt
Tagy dpp praha prodloužení tramvaje do Komořan projekt
55 komentářů