Obrazem: Správa železnic ukázala proměnu železničního uzlu Ostrava

Řeku Odru překoná nová trojkolejná trať po třech nových ocelových konstrukcích. Pramen: Správa železnicŘeku Odru překoná nová trojkolejná trať po třech nových ocelových konstrukcích. Pramen: Správa železnic

Mezi Svinovem a hlavním nádražím bude nově tříkolejka, hlavní nádraží dostane podchod, nadchody zmizí.

Správa železnic pokračuje v přípravě celkové modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava. Přestavba za 25 miliard, kterou už v listopadu 2020 schválila centrální komise ministerstva dopravy, by měla podle informací na stránkách SŽ probíhat v letech 2025 až 2032. Správa železnic aktuálně představila vizualizace proměny ostravské železnice na svých facebookových stránkách.

Jde především o kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. (zrušení nadchodu tamtéž) a rekonstrukci stanice Ostrava střed. V rámci stavby je navrženo zrušení zastávky Ostrava-Mariánské Hory včetně demolice stávajících ostrovních jednostranných nástupišť. Modernizací projde i seřaďovací nádraží v Mariánských Horách (patří do obvodu Ostrava hl. n.), které patří k největším a nejvytíženějším v zemi.

Ostrava hl. nádraží. Pramen: Správa železnicModernizace uzlu Ostrava zahrnuje úseky Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – (Bohumín) a Ostrava hl. n. – Ostrava střed – (Ostrava-Kunčice). Pramen: Správa železnicOstrava-Svinov. Kompletní proměnou projde kolejové rozvětvení ve směru na Opavu a Bohumín. Změny jsou vyvolány zejména zaústěním  třetí koleje ve směru Ostrava hl. n. Pramen: Správa železnicVznikne trakční napájecí stanice Svinov. Pramen: Správa železnicŘeku Odru překoná nová trojkolejná trať po třech nových ocelových konstrukcích. Pramen: Správa železnicV blízkosti stanice Ostrava-Mariánské Hory vznikne nový kolejový přesmyk, který umožní bezkolizní vedení vlaků na trase Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Ostrava střed. Pramen: Správa železnicModernizací projde také nejvýkonnější seřaďovací nádraží v ČR – Ostrava-Mariánské Hory. Pramen: Správa železnicStanice Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí. Nástupiště ve směru na Bohumín budou nově 420 metrů dlouhé a zastřešené centrálním zastřešením. Pramen: Správa železnicNynější nadchodové lávky budou odstraněny a k nástupištím povedou pochody s eskalátory a výtahy. Pramen: Správa železnicOba podchody budou zaústěny přímo do prostoru stávajícího přednádraží. Pramen: Správa železnicOstrava hl. nádraží. Pramen: Správa železnicModernizovaný úsek skončí krátce za mostem přes řeku Ostravici. Pramen: Správa železnicModernizací projdou i tzv. frýdlantská nástupiště. V jejich blízkosti vznikne i nová stavědlová ústředna Správy železnic. Pramen: Správa železnicModernizací projdou i tzv. frýdlantská nástupiště. Pramen: Správa železnicČástečné proměny se dočká také zastávka Ostrava-Stodolní, kde dojde k prodloužení nástupiště o 100 metrů. Pramen: Správa železnicZásadní proměnou projde stanice Ostrava střed. Hlavní změnou bude výstavba ostrovního nástupiště. Pramen: Správa železnic

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti. Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště z 200 metrů na 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Součástí stavby naopak není zaústění vysokorychlostní tratě.

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard. Projekt už má za sebou posouzení v procesu EIA, ministerstvo životního prostředí ho bez průtahů odsouhlasilo koncem loňského prosince už v takzvaném zjišťovacím řízení s tím, že „nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“.

Tagy Správa železnic uzel Ostrava
63 komentářů