Obrazem: Sklo a kapky vzduchu. Jak bude vypadat stanice metra Českomoravská po proměně

Vítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architects

Soutěž vyhrál Maxim Velčovský a edit! architects. Přinášíme galerii návrhů i ostatních finalistů soutěže.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil soutěž na graficko-výtvarné řešení interiéru stanice metra Českomoravská. Vítězem se stali Maxim Velčovský a edit! Architects. V rámci chystané rekonstrukce zmizí stávající keramické obklady a nahradí je skleněné desky se speciálním rastrem. Proměna stanice by měla začít příští rok, ještě letos plánuje DPP vypsat soutěž na zhotovitele.

Předmětem soutěže bylo vytvořit návrh graficko-výtvarného řešení interiéru stanice, především design skleněných obkladů stěn za kolejištěm a ve vstupním vestibulu. Součástí zadání byla i volba barevnosti smaltovaných obkladů na nástupišti a v eskalátorovém tunelu. Cílem bylo najít řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa a celkový zážitek z návštěvy stanice a zasadí ji do kontextu proměny okolí na multifunkční a rozmanitou část města. Do soutěže, kterou na podzim loňského roku vyhlásil DPP a organizoval Czechdesign, se přihlásilo 43 týmů. Z nich porota vybrala devět finalistů, které vyzvala k předložení výtvarných návrhů.

Sklo místo keramiky

Materiál pro rekonstrukci byl definován již v zadání soutěže. Sklo ve spojení se smaltem bylo vybráno s ohledem na jednoduchost údržby, náklady, ale i výtvarnou tradici pražského metra. Sklo se jako výtvarný prvek objevuje v několika stanicích trasy B, např. na Karlově náměstí nebo Náměstí Republiky, a je historicky definované v tzv. libretu trasy B, popisující architektonické a výtvarné řešení prostorů jednotlivých stanic.

DPP chce vyměnit keramické obložení i kvůli tomu, že keramika v kontaktu s vodou z průsaků mění své dimenze, a přestává tak fungovat nosný systém, který již neumožňuje výměnu obkladu bez jeho poškození. Jednou z podmínek účasti v soutěži bylo, aby byl tým složen minimálně z výtvarníka a architekta. Na základě předložených portfolií zájemců o účast v soutěži porota vybrala devět finalistů, jejichž úkolem bylo vypracovat návrh nového graficko-výtvarného řešení interiéru stanice Českomoravská.

Vítězem soutěže se stali designér Maxim Velčovský a architekt Vítězslav Danda z edit! architects. Na druhém místě se umístil tříčlenný tým architektky Kristiny Magasanikové a výtvarníků Venduly Chalánkové a Richarda Loskota, třetí příčku obsadil tým výtvarníka Dušana Záhoranského, architekta Juraje Biroše a grafického designéra publikum.design. Vítěz soutěže dostal odměnu 150 tisíc korun, autorský tým, který se umístil na druhém místě odměnu 120 tisíc korun, a na třetím místě pak 80 tisíc korun. Ostatní vyzvané týmy dostaly skicovné, každý ve výši 50 tisíc korun.

„Cílem soutěže bylo najít řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa, a vítězný návrh kombinující sklo s kapkami vzduchu toto jistě splní. Esteticky „oprášená“ stanice metra Českomoravská se stane neoddělitelnou součástí proměny celého okolí stanice na multifunkční a rozmanitou část města,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

1. místo: Maxim Velčovský a edit! architects

Ruch, cestování a pohyb se ve vítězném návrhu reflektuje skrze skleněný rastr, který svým způsobem vychází ze současného keramického obkladu a jeho struktury, zrnitosti a neutrálnosti. Mezi dvěma skly je zachycen vzduch, který proudí celým systémem metra a je svým způsobem neviditelnou a neoddělitelnou součástí podzemního systému cestování.

K redesignu Českomoravské jsme přistoupili v kontextu nových změn celé oblasti a kontextu celé linky B, kde jednotlivé stanice sjednocují určité přístupy, tvary pilířů, struktury a rastry. Snažili jsme se tedy spíše o evoluci než revoluci,“ popisuje Maxim Velčovský, designér a umělecký ředitel společnosti Lasvit a dodává: „Rastr je způsoben spojením a stavením dvou skleněných ploch, mezi nimiž zůstanou zachyceny bublinky. Každé sklo tedy vytváří unikátní rastr, ale zároveň je možné jej jednoduše replikovat. Rastr skla zároveň lépe absorbuje potenciální optické poškození a poškrábání.“

Porota vítězné řešení shrnula jako nápadité, minimalistické, pokorné a realizovatelné. Návrh ocenila jako vizuálně čistý a díky specifickému detailu působící neokázale, ale zároveň dostatečně výrazně. Striktně se soustředí na materiál s jistým důrazem na formálnost, skrz detail a hloubku materiálu a formy však přináší kvalitu a nadčasový efekt umožňující různé asociace.

„Zaujal nás technický a technologický aspekt výroby skleněných desek a jejich aplikace na interiér dané stanice metra. Ve výsledné vizualitě bude nová stanice Českomoravská skleněná a plná bublinek, na které můžeme pohlížet jak čistě esteticky, tak v environmentálních souvislostech významů vody a vzduchu ve vztahu k našim životům, průmyslové výrobě i péči o životní prostředí kolem nás,“ hodnotí vítězný návrh Tomáš Vaněk, výtvarník a vedoucí ateliéru AVU, který zasedl v nezávislé části poroty soutěže.

Komise se konsensuálně shodla na zdánlivě konzervativním návrhu, který je však ve své podstatě skokově evoluční. Projekt navazuje na tradici použití autorského skla v pražském metru, téměř doslovně cituje formát obložení stávající stanice, ale také představuje nové technologické možnosti, jak s materiálem pracovat, kotvit nebo kombinovat se smaltem, který je typický pro navazující stanice. Návrh se teď bude ještě ladit a upravovat v souvislosti s provozními požadavky na stanici, ale je jisté, že zvítězila idea prolnout architekturu s designem, pokorou vůči řemeslu i konceptuálním uvažováním o současné interpretaci uměleckých děl,“ uvádí Anna Švarc, architektka metra, projektová manažerka DPP a členka závislé části poroty zastupující DPP.

„Stanice Českomoravská je díky svému složitému geologickému kontextu, ke kterému je nutné připočítat agresivní složení spodních vod, nelehký oříšek, a to jak pro provozovatele, tedy i zadavatele soutěže, tak i pro vyzvané umělce a nás jako porotu. Přestože bychom za jiné situace asi podpořili odvážnější výtvarné i technologické řešení, případně se přimlouvali za precizní navrácení do původního stavu, v dané situaci je vítězný návrh optimálním kompromisem mezi historií místa, jeho kontextem a novým přístupem k věci,“ dodává Vladimír Brož vystupující pod uměleckým jménem Vladimir 518, který zasedl v porotě soutěže jako člen s poradním právem.

Vítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architectsVítězný návrh na proměnu stanice Českomoravská. Foto: Maxim Velčovský + edit! architects

2. místo: Loskot + Magasanikova + Chalánková

Návrh spočívá v grafickém zobrazení postav, které mají spojitost ke stanici Českomoravská. Objevují se zde Emil Kolben a Čeněk Daněk, ale i české hokejové mužstvo, Moravačky v kroji nebo Madonna na koncertě v O2 areně. Výrazně autorský návrh je radikální v odlišnosti od všech ostatních stanic. Porota ocenila, že autenticky zpracovává a prolíná historii a současnost místa, výtvarné pojetí postav a výběr charakterů obsahuje silný satirický prvek a sebeironii a navazuje na českou grotesku a humor, což je v kontextu veřejného prostoru vnímáno jako originální počin.

2. místo v soutěži na podobu stanice Českomoravská. Foto: Loskot + Magasanikova + Chalánková2. místo v soutěži na podobu stanice Českomoravská. Foto: Loskot + Magasanikova + Chalánková2. místo v soutěži na podobu stanice Českomoravská. Foto: Loskot + Magasanikova + Chalánková2. místo v soutěži na podobu stanice Českomoravská. Foto: Loskot + Magasanikova + Chalánková

3. místo: Záhoranský + Biroš + publikum.design

Návrh s konceptuálním přístupem, jehož záměrem je odkrýt původní autentickou kvalitu místa. Průvodkyní místem je báseň Vladimíra Boudníka, grafika, malíře a tvůrce bytostně spjatého s průmyslovou Libní. Návrh usiluje o recyklaci materiálu a specifických prvků z původního interiéru a nechává nahlédnout na původní konstrukce, poukazuje na kvalitu původních architektonických a technologických řešení.

3. místo v soutěži o podobu Českomoravské. Foto: Záhoranský + Biroš + publikum.design3. místo v soutěži o podobu Českomoravské. Foto: Záhoranský + Biroš + publikum.design3. místo v soutěži o podobu Českomoravské. Foto: Záhoranský + Biroš + publikum.design3. místo v soutěži o podobu Českomoravské. Foto: Záhoranský + Biroš + publikum.design

Dalším krokem navazujícím na soutěž bude přetavení graficko-výtvarného návrhu do projektové dokumentace pro provedení stavby, tj. rekonstrukce stanice Českomoravská. Vítěz bude projektantovi, kterým je v tomto případě společnost Metroprojekt Praha, poskytovat plnou součinnost. DPP předpokládá, že projektová dokumentace bude hotova letos na podzim. Současně s tím bude DPP připravovat veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce stanice, kterou plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Rekonstrukce stanice Českomoravská bude probíhat v koordinaci s rozvojovým projektem soukromého investora v oblasti, který bude navazovat na samotný vestibul. Soukromý developer proto zateplí nadzemní část vestibulu stanice, udělá nový obvodový plášť, a kromě jiného postaví nové toalety. DPP bude modernizovat vnitřní části stanice (vestibulu i nástupiště), včetně výměny eskalátorů. DPP předpokládá zahájení svých prací na rekonstrukci stanice Českomoravská ve druhé polovině roku 2024.

Finalisté soutěže (v abecedním pořadí)

Chochola + Hrdý (Matyáš Chochola – umělec, Pavel Hrdý – architekt),
Loskot + Magasanikova + Chalánková (Richard Loskot – výtvarník a architekt, Kristina Magasanikova – architektka, Vendula Chalánková – výtvarnice),
Nicolai + fbcc architecture (Carsten Nicolai – výtvarník a hudebník, fbcc architecture – architekt),
Qubus + Buranovský + PETR STOLÍN ARCHITEKT (Qubus – designér, Matúš Buranovský – výtvarník, PETR STOLÍN ARCHITEKT – architekt),
Vajd + OBJEKTOR ARCHITEKTI + Svobodová (Aleksandra Vajd – výtvarnice, OBJEKTOR ARCHITEKTI – architekt, Adéla Svobodová – grafická designérka),
Velčovský + edit! architects (Maxim Velčovský – designér, Vítězslav Danda, edit! architects – architekt),
Vlček + ROBUST architekti + Krejčí (Daniel Vlček – výtvarník, ROBUST architekti – architekt, Jakub Krejčí – AV media),
Záhoranský + Biroš + publikum.design (Dušan Záhoranský – výtvarník, Juraj Biroš – architekt, publikum.design – grafický designér),
Zdvořák + Šimek (Jan Zdvořák – výtvarník, Vít Šimek – architekt).

Návrh stanice Českomoravská. Foto: Zdvořák + Šimek (Jan Zdvořák – výtvarník, Vít Šimek – architekt).Návrh stanice Českomoravská. Foto: Vlček + ROBUST architekti + Krejčí (Daniel Vlček – výtvarník, ROBUST architekti – architekt, Jakub Krejčí – AV media),Návrh na podobu stanice Českomoravská. Foto: Vajd + OBJEKTOR ARCHITEKTI + Svobodová (Aleksandra Vajd – výtvarnice, OBJEKTOR ARCHITEKTI – architekt, Adéla Svobodová – grafická designérka),Českomoravská. Foto: Qubus + Buranovský + PETR STOLÍN ARCHITEKT (Qubus – designér, Matúš Buranovský – výtvarník, PETR STOLÍN ARCHITEKT – architekt),Českomoravská. Foto: Nicolai + fbcc architecture (Carsten Nicolai – výtvarník a hudebník, fbcc architecture – architekt),Návrh na podobu stanice Českomoravská: Foto: Chochola + Hrdý (Matyáš Chochola – umělec, Pavel Hrdý – architekt),

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Tomáš Vaněk – výtvarník a vysokoškolský pedagog (AVU),
Zuzana Lednická – grafická designérka (Studio Najbrt),
Lenka Míková – architektka (Lenka Míková architekti).

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Anna Švarc – architektka metra a projektová manažerka DPP,
Jan Totušek – projektový manažer DPP.

Členové poroty s hlasem poradním:
Vladimír Brož, uměleckým jménem Vladimir 518 – výtvarník, grafik, ilustrátor, publicista, rapper,
Ondřej Krulikovský – vedoucí jednotky Stavby a tratě DPP,
Přemysl Kotoul – zástupce generálního projektanta rekonstrukce stanice METROPROJEKT Praha,
David Wittassek – architekt, spoluautor nové budovy včetně opláštění stanice (Qarta architektura).

Metro B, stanice Českomoravská. Foto: Petr Hejna /DPPMetro B, stanice Českomoravská. Foto: Petr Hejna /DPP
Tagy Českomoravská Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp edit! architects Maxim Velčovský
58 komentářů