Obrazem: Radlická radiála má být částečně zahloubená. Cena však roste a zahájení prací je nejisté

Nové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRA

Změny projektu si vynutili někteří obyvatelé Jinonic.

Projektanti v úterý na pražském zastupitelském výboru pro dopravu představili závěry konsolidované studie Radlické radiály. Ta porovnala možné úpravy trasy důležité spojky, která má propojit oba pražské silniční okruhy, s původní dokumentací pro územní rozhodnutí z roku 2017.

Úpravy oproti původnímu projektu se týkají okolí stanice Nové Butovice a úseku směrem k Jinonicím. Odtud bude pokračovat trasa tunelem až na Smíchov, kde se napojí na městský okruh. Z trasy radiály je už od roku 1980 v provozu jen Rozvadovská spojka, o pokračování se vedou desetiletí diskuse.

Změny projektu si vynutili někteří obyvatelé Jinonic, naopak petiční spolek Za Radlickou radiálu dlouhodobě usiluje o co nejrychlejší zahájení stavby.

Postavte konečně Radlickou radiálu, žádají místní lidé v petici. Praha zvažuje změny

Nyní představená konsolidační studie porovnala původní projekt s několika upravenými variantami a vybrala preferované řešení. To bude o pět miliard dražší. Cena však ještě pravděpodobně výrazně vzroste, jelikož schvalovací proces bude komplikovaný.

Na zveřejněných vizualizacích je komunikace nově zahloubená a na klíčových místech úplně schovaná pod zem. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba se tak otevře možnost nové výstavby nad tunelem a nenarušeného propojení města na povrchu.

„Zahloubením také omezíme hlučnost a další negativní dopady dopravy,“ uvedl Hřib.

Podobným způsobem město upravilo i projekt východní části městského okruhu, který má v budoucnu navazovat na tunel Blanka až ke Štěrboholské radiále.

„V tomto klíčovém úseku plánované Radlické radiály jsme vybrali opravdu to urbanisticky nejambicióznější řešení, které nám po realizaci klidně můžou závidět třeba i v Curychu,“ nešetří ohledně okolí Nových Butovic superlativy Hřib.

Rozpočtově zlatá střední cesta

Na jiných místech trasy směrem k Jinonicím je zahloubená silnice přemostěná rampami, což je podle Hřiba „rozpočtově zlatá střední cesta bez nutnosti pálit desítky milionů ročně na provoz standardního tunelového systému“.

„Snažili jsme se tak najít kompromis mezi snahami udělat projekt co nejrychleji, ale zpátečnicky, a mezi snahou mít ho 100 % pod zemí, ale neufinancovatelný,“ uvedl Hřib.

Radiála bude směrově dělený čtyřpruh s pěti mimoúrovňovými křižovatkami. Její délka bude 5,5 km. Hloubený tunel Butovice má mít 356 metrů, Jinonice pak 348 metrů. Spojovat je bude mezitunelový otevřený úsek, ražený tunel Radlice bude dlouhý přibližně 2 300 metrů.

Problémem bude závazné stanovisko EIA, které je platné jen do prosince 2026 a nejde již prodloužit. Územní řízení probíhá již od roku 2018 na stavebním odboru Prahy 5, až do půlky roku 2022 se však řešily pouze námitky proti systémové podjatosti úřadu.

Současná studie musí ještě projít pražským zastupitelstvem a radou. Zatímco původní varianta radiály počítala s částkou 30 miliard korun (v cenách roku 2023), nyní představená kombinace variant má být o pět miliard dražší.

Projektanti ve studii nyní navrhují využít vydaného územní rozhodnutí na část stavby nedotčenou změnami, která se týká tunelu Radlice. Mělo by to vést k výraznému zkrácení lhůty do zprovoznění stavby.

O nyní upravených úsecích rozhodne stavební úřad Prahy 5. Pokud územní rozhodnutí nepadne do konce letošního června, převezme správní řízení magistrát.

Detailně je projekt popsán na speciálních stránkách této stavby.

Nové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRANové vizualizace Radlické radiály s částečným zahloubením. Zdroj: Sdružení PUDIS a SATRA
Tagy Praha 5 Radlická radiála Zdeněk Hřib
159 komentářů