LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Obrazem: Mezi Stavby roku se dostal i depozitář Slovenské strely, osobností je Čížek

Uznání inženýrské komory získala miliardová sanace náspu na úseku podkrušnohorské trati Dalovice - Hájek.

Výsledky letošního 29. ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku jsou na světě. Mezi deset hlavních oceněných se podařilo proniknout i depozitáři pro motorový vůz Slovenská strela při Muzeu Tatry v Kopřivnici.

Autory stavby jsou Ladislav Zahradníček a Jiří Liškutín, projektanty společnosti ATRIS a SteelPro. Depozitář do soutěže přihlásil investor, kterým byla společnost Tatra Trucks. Depo pro historické vozidlo uspělo v kategorii Novostavba.

Depo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuDepo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuDepo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuDepo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuDepo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuDepo Slovenské strely. Pramen: Stavba rokuNové depo Slovenské strely. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové depo Slovenské strely. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářNové depo Slovenské strely. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlovenská strela v novém depozitáři. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlovenská strela v depoztáři. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlovenská strela v depozitáři. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlovenská strela v depozitáři. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářSlovenská strela v depozitáři. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V rámci soutěže byly vyhlášeny také Osobnosti stavitelství. Za rok 2021 si jej odnesl Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení pro výstavbu silnic a vedl například stavební firmy Strabag a Swietelsky. Druhou Osobností stavitelství 2021 je Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí v tuzemsku i ve světě.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Právě ČKAIT ocenila i další dopravní stavbu, když udělila uznání sanaci náspu na úseku podkrušnohorské trati Dalovice – Hájek. Sanaci provedly pro Správu železnic firmy Chládek & Tintěra a STRIX Chomutov podle návrhu společnosti H-PRO GEO.

Na jednom kilometru trati muselo být odtěženo přes 200 tisíc tun materiálu. V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati. Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízeno nové trakční vedení. Dále došlo k demolici a výstavbě železničního mostu.

„Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem systému Green Terramesh. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati,“ uvedl hlavní inženýr H-PRO GEO Jan Kokeš.

Celá stavba vyšla na miliardu korun.

Nový násep v úseku trati Dalovice - Hájek. Pramen: ČKAITSesuv tratě 140 u Dalovic.
Autor: SŽDCTrať 140 v úseku Dalovice - Hájek. Foto: JPSanace svahu u Dalovic. Foto: Správa železnicSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Jan PlomerSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnicSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Správa železnicSanace trati v úseku Dalovice - Hájek. Foto: Jan Plomer

Tituly Stavba roku 2021:

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Městská plavecká hala Louny

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Hybernská 1, Praha 1

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Vila Vnitřní krajina, Nový Jičín

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

Pramen: Stavba roku

Tagy Petr Čížek sesuv Dalovice - Hájek Slovenská strela Stavba roku 2021 Tatra Trucks
3 komentáře