dpp

Obrazem: Mezi Libercem a Jabloncem pokládají koleje, tramvaje se vrátí až v září

Na trati je i první kolejové vozidlo: vozík se štěrkem (zapůjčeno z Mostu). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNa trati je i první kolejové vozidlo: vozík se štěrkem (zapůjčeno z Mostu). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Práce zkomplikovalo zpoždění přeložek, výkupy pozemků nebo složité geologické poměry.

Výrazný pokrok je vidět v posledních týdnech na modernizaci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Proměna celkem čtyř různých úseků, která je aktuálně největší dopravní stavbou v Libereckém kraji, nabírá ale zpoždění. Namísto plánovaného termínu do konce června dojde k posunutí do konce září.

Na řadě úseků tratě jsou již položeny koleje, připravuje se instalace trolejového vedení. Posun můžete porovnat s obrazovou galerií z října loňského roku.

Podle provozně-technického ředitele Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Ludvíka Lavičky jsou největší komplikace na druhém úseku v Proseči nad Nisou. „Důvodů zpoždění je více. Měli jsme problém s vykoupením některých pozemků, čekáme na dobudování elektrických přeložek, v jedné části byly výrazně složitější podmínky, než projekt předpokládal,“ uvedl Lavička.

Podle něj je aktuální termín dokončení celé trati do konce září letošního roku. „Některé úseky budou připravené v červnu, ale nemá smysl na ně pouštět tramvaje, když není celý úsek Vratislavice – Jablonec hotový,“ vysvětlil Lavička.

Akce vyjde v součtu na více než 600 milionů. Po dokončení bude síť  tramvají v Liberci a Jablonci kompletně na 1435 mm.

1. úsek Kyselka – Proseč, škola

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ, cena 135,3 milionu korun bez DPH.

V tomto úseku dochází především ke změně polohy současné výhybny tak, aby byl na silnici I/14 odstraněn složený oblouk, který byl zvláště směrem od Liberce častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za Tratí.

Pohled směrem ke Kyselce ve směru od Vratislavic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPohled od Kyselky do Vratislavic. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czSoučástí akce je i mírný posun výhybny Kyselka, Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPráce na výhybně Kyselka. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czVýhybna Kyselka. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPřipomínka metrového rozchodu u Kyselky. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czÚsek mezi  zastávkami Proseč nad Nisou, škola a Proseč nad Nisou, Pošta, pohled směrem k Liberci. Součástí úprav bude i nová cyklostezka mezi železniční a tramvajovou tratí (na snímku mezi svahem a novou zdí). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czÚsek mezi zastávkami Proseč nad Nisou, škola a Proseč nad Nisou, Pošta, pohled směrem k Jablonci. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

 

2. úsek Proseč, škola – Proseč, výhybna

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice + Metrostav DIZ, cena 203 milionů korun bez DPH.

Aktuálně úsek s největším zpožděním. V tomto úseku dochází k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za Tratí začíná tramvajová trať stoupat do prostoru bývalé dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova je již zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. Půjde o republikový unikát, nikde není v Česku přejezd současně pro železnici a tramvaj. V další části zanikne současná výhybna Proseč, posune se k Novému světu. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Proměna tramvajové trati v Proseči nad Nisou. Budoucí nové nástupiště v zastávce Proseč nad Nisou, Pošta. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPohled do prostoru budoucího nástupiště v Proseči. Za stožárem ještě loni stála staniční budova železnice. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czBudoucí nástupiště v Proseči, pohled směr Jablonec. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czMezi Prosečí a Prosečí, výhybnou práce zatím příliš nepokročily. Čeká se na zhotovení přeložek sítí. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czTrasa mez Prosečí, Poštou a Prosečí, výhybnou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czStoupání od Proseče k Novému světu. (pohled směr Liberec). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

 

3. úsek Nový svět – Měnírna

Zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail, cena 205 milionů korun.

V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za Říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100 m. Kvůli množství odtěženého kameniva získala tato část přezdívku kamenolom. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy).

Nové těleso trati nad ulicí Za říčkou, kde vznikne nová výhybna Nový svět. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNová přístupová lávka přes Nisu k budoucí zastávce Nový svět. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czPohled k Novému světu. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNarovnávání oblouku u stávající zastávky Nový Svět. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czSvařování kolejí u Nového Světa. Foto: Jan SůraOblouk u Nového Světa, pohled směrem k Liberci. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNová trať ve stoupání od Nového Světa. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNová trať ve stoupání od Nového Světa. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czNa trati je i první kolejové vozidlo: vozík se štěrkem (zapůjčeno z Mostu). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czLesní úsek mezi Novým Světem a Zeleným údolím. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czBudování mostu v Zeleném údolí. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czBudování mostu v Zeleném údolí. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

 

4. úsek Jablonec nad Nisou – Budovatelů

Zhotovitel Swietelsky stavební + Swietelsky Rail, cena 68,5 milionu Kč.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů s Poštovní (4. úsek)
V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce ulic Liberecká a U Nisy.

Úpravy Liberecké ulice v Jablonci nad Nisou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz
Tagy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou DPMLJ tramvaj Liberec - Jablonec nad Nisou
66 komentářů