Obchvat Luštěnic získal územní rozhodnutí, stavět se má v roce 2026

Vizualizace obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSDVizualizace obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

Mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví chystá ŘSD ještě přeložku u Krchleb.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obdrželo pravomocné územní rozhodnutí pro novou stavbu, která má zrychlit cestu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem po silnici I/38. Jde o 6,66 kilometru dlouhý obchvat Luštěnic a Újezdu, obcemi projede denně kolem deseti tisíc aut. Získání pravomocného územního rozhodnutí oznámilo ŘSD na sociálních sítích.

Trasa obchvatu začíná ve směru od Mladé Boleslavi před Luštěnicemi a končí za Bratronicemi. Vede západně od Luštěnic. Plánovanou součástí stavby je pět mostů na hlavní trase, z nichž nejdelší přes říčku Vlkavu bude měřit téměř 137 metrů. Na západ od Luštěnic vznikne i mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/275, která přivádí dopravu od dálnice D10, bude jedinou v trase obchvatu. Umožní odvést tranzitní dopravu směrem na D10 bez nutnosti vjezdu do Luštěnic, jak je tomu doposud. Současně zmizí i nutnost překonávat železniční trať z Mladé Boleslavi do Nymburka po železničním přejezdu, ŘSD počítá s vybudováním nadjezdu.

Trasa obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

Trasa obchvatu Luštěnic. Foto: ŘSD

Podle aktuálních plánů se má začít stavět v roce 2026.  Odhadované náklady na stavbu jsou 758 milionů korun. Detailně je stavba popsána v informačním letáku. Na silnici I/38 se aktuálně staví obchvat obce Církvice a Havlíčkova Brodu.

Na stejné trase ŘSD chystá ještě přeložku silnice v úseku Krchleby – Nymburk, která vyvede provoz jak z obce Krchleby, tak ze Všechlap. Pokud by se podařilo dokončit oba obchvaty, na trase zůstane už jen průjezd Vlkavou a Zavadilkou.

Tagy I/38 obchvat Luštěnic Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
23 komentářů