O Brně se dnes jedná v Praze. Pro nádraží v moravské metropoli jde o klíčový verdikt

Brno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářBrno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

V Praze se dnes sejde takzvaný Řídící výbor Železničního uzlu Brno, který má vydat doporučení k dalšímu osudu nádraží v

V Praze se dnes sejde takzvaný Řídící výbor Železničního uzlu Brno, který má vydat doporučení k dalšímu osudu nádraží v Brně.  Jde o klíčové jednání, protože verdikt následně ponese ministr dopravy Dan Ťok na vládu. Dá se přitom čekat, že vláda vezme doporučení výboru za své. Jednání začíná v 10 hodin.

Výbor má v zásadě na výběr dvě varianty: zachování nádraží v centru jen s drobným posunem pod Petrov nebo přesun nádraží dále od centra k řece Svratce.

Jaké bude rozhodnutí řídícího výboru, lze ale jen těžko předvídat. Zasedají v něm zástupci ministerstva, Státního fondu dopravní infrastruktury, Českých drah a Správy železniční dopravní cesty. A podle zdrojů deníku Zdopravy.cz je výbor v názorech rozpolcen. Na jedné variantě se neshodnou ani úředníci z ministerstva.

Výbor sice zřejmě vezme na vědomí rozhodnutí krajského i městského zastupitelstva v Brně, která obě podpořila stěhování nádraží k řece, jeho rozhodování je ale autonomní a zastánci stěhování v něm zásadně nepřevažují. Brněnští zastupitelé navíc podpořili stěhování jen s podmínkou, že bude zároveň zbudován takzvaný severojižní kolejový diametr, kterému se přezdívá brněnské metro. Pokud stát na tuto podmínku nepřistoupí, padne zřejmě celé usnesení, na což někteří brněnští zastupitelé (zastánci stěhování) upozorňovali jako na možné riziko.

Do věci se vložili i nákladní dopravci sdružení ve spolku ŽESNAD.cz, kteří požadují zachování „segregovaného průtahu pro nákladní vlaky z důvodu stability a spolehlivosti nákladní železniční dopravy v celém brněnském uzlu.“ Oddělení nákladní a osobní dopravy umožňuje studie SŽDC pouze u varianty Petrov.

Železniční nákladní dopravci požadují zajištění kapacity a propustnosti tratí pro hladký návoz vlaků do stanice Brno – Maloměřice. Důvodem je připravovaná státní infrastrukturní postrková služba ve směru Havlíčkův Brod, Kutná Hora a místní obsluha vleček.

„Zajištění průjezdnosti velkých železničních uzlů zajistí dle sdružení pouze segregace osobní a nákladní dopravy,“ píše ŽESNAD.cz v tiskové zprávě.

Možnosti pro Brno

Varianta A – Řeka (aneb velké stěhování)

Počítá se vznikem nového osobního nádraží v místech dnešního dolního nádraží v Rosické ulici. Obě stopy průjezdu prvního tranzitního železničního koridoru – osobní i nákladní – jsou sjednoceny do jedné stopy. Trať přes stávající hlavní nádraží je zrušena. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov je do stanice Slatina pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Tuřany se zastávkou k obsluze letiště. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél stávající trati od Střelic.

Uzel Brno ve "stěhovací" variantě A. Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Uzel Brno ve „stěhovací“ variantě A.
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Varianta B – Petrov (drobný posun)

Hlavní nádraží je modernizováno přibližně ve stávající lokalitě. Zaústění tratí od Střelic a od Chrlic je uvažováno ve stávajícím trasování. Zaústění tratí od Přerova a od Veselí nad Moravou je do hlavního nádraží řešeno od jihu, liší se ale dle konkrétních podvariant. Variantní je konkrétní technické řešení hlavního nádraží. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá od západu soustavou tunelů pod historickým centrem města, navržena je stavební příprava pro budoucí podzemní stanici v oblasti Malé Ameriky

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B). Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B).
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Tagy brno nádraží stěhování ŽUB
8 komentářů