Nový pokus o jihozápadní obchvat Pardubic. ŘSD zkouší získat povolení na jinou trasu dál od letiště

Ve směru od Přelouče má jihozápadní obchvat Pardubic začínat před Starými Čívicemi. Foto: Google Street ViewVe směru od Přelouče má jihozápadní obchvat Pardubic začínat před Starými Čívicemi. Foto: Google Street View

ŘSD přišlo s dvěma verzemi zhruba osm kilometrů dlouhé přeložky.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo plán na novou trasu jihozápadního obchvatu Pardubic. Předchozí pokusy o vybudování přeložky silnice I/2 ve směru na Přelouč narazily na odpor ministerstva obrany. Trasa vedla příliš blízko pardubického letiště, které je v majetku ministerstva obrany.

Novou dokumentaci zpracovanou společností AFRY CZ předložilo ŘSD do registru oznámení EIA. Přeložka v úseku od Starých Čivic po MÚK Dražkovice na komunikaci I/37 je navržena ve dvou variantách, které se od sebe liší směrovým a výškovým vedením v blízkosti prostoru rozptylu mezi obcí Starý Mateřov a letištěm Pardubice včetně rozdílného vedení koncového úseku v okolí bývalé skládky komunálních odpadů Dražkovice.

Trasy jihozápadního obchvatu Pardubic. Foto: ŘSD

Modrá varianta vede blíže Starému Mateřovu a kompostárnu u Dražkovic obchází z jihu, měří osm kilometrů. Červená je kratší: měří 7 627 metrů a v návrhu má širší vozovku a leží severněji. Informační leták ŘSD uvádí náklady 770 milionů korun, ale nepíše se v něm již, pro kterou variantu tento odhad platí. Je zřejmé, že modrá bude dražší: je na ní více mostů a ještě jedna mimoúrovňová křižovatka.

Jihozápadní obchvat Pardubic stále nemá schválenou trasu, proti je ministerstvo obrany

Podle dat v dokumentaci dosahuje provoz na silnici I/2 v oblasti, kterou by měl řešit obchvat, 13 tisíc aut denně. Jde ale z velké části o provoz, který začíná či končí v Pardubicích a obchvat by řidiči stejně nevyužili. K zahájení stavby má dojít nejdříve v roce 2033.

V Pardubicích se aktuálně staví severovýchodní obchvat. Jihovýchodní obchvat získal loni v prosinci pravomocné stavební povolení. V budoucnu propojí místní část Pardubičky se silnicí II/324 na Chrudim, napojí se na ni na kruhové křižovatce u Dražkovic, odkud je příjezd i na silnici I/37. Měl by odvést tranzitní dopravu mimo centrum Pardubic.

Tagy I/2 I/37 jihozápadní obchvat Pardubic pardubice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
33 komentářů